PDA

View Full Version : [Mùa giải 18] kỳ 3 (5/9 - 10/9)WarKing
04-09-2011, 12:47 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles

1.L2 F2 D' U' B2 R2 D R2 D2 R2 U' R F' U' L' F R D U F2 U2
2.F2 D2 U2 F L2 F2 R2 F' L2 D2 F' U L' D2 L2 F2 R B' R' U' F'
3.B2 U2 B2 L B2 R2 U2 R' F2 D2 R2 F2 R' B' D' R D' L R' U' R2
4.L2 D2 L2 U2 B2 U2 F' U2 B R2 F2 R D' U2 R U' R2 B R' F L2
5.R' F2 L R2 B2 U2 B2 D2 R' U2 B' U R D2 R B2 U' B R' F

- Speed 2x2: 5 scramble

1.R2 F' U' F' R2 U R' U2 R' U2
2. U R' U' R2 F R F2 U'
3. R2 U' R2 F U2 F R2 F2 U'
4.U R U' R2 F U2 F
5. U' F' U' F R U' F U2

- Speed 3x3: 5 scramble

1.D R2 B2 D L2 D2 B2 U' R2 U' L U B' D' L2 F D2 F2 D' R D2
2.U' B2 D B2 L2 F2 U' R2 D2 F2 L B D R' F2 D' B2 F' D2 R2 U2
3.L2 R2 F D2 B L2 F2 U2 L2 B2 D2 L F U B' D2 R' D' L B F2
4.U2 F R2 F L2 B2 U2 B2 F' D2 F2 R U2 B R' D B' D' F2 U' F2
5.R2 U2 R2 F2 D2 U2 L2 B' L2 U2 L F U' L2 F2 U B L B L' F'[/b]

- Speed 4x4: 3 scramble

1. B2 Fw2 R' D2 Uw2 Rw Fw F D' Uw' R' D Uw' U' Fw' D' F' Uw2 R Uw Rw' B L D' Fw U2 B2 Fw' F2 R Uw B' Rw' B2 Fw2 F' D Uw Fw U'
2.R Fw D Fw' Uw2 Fw' L Rw2 Fw Uw' B' Rw Uw R2 B Uw' Rw Uw' Rw U2 F R D' F2 L' R' U L2 Rw Fw2 D' B2 Fw' F2 D' U' B2 Fw F' U'
3.Rw2 Fw' L' R2 D U2 Fw2 U2 Rw2 U2 Fw Rw' D B D' B D B2 Fw' F L' R2 U' L Fw2 F' D2 Fw' F' L2 R' B Fw D' Uw R' U2 R B2 Fw

- Speed 5x5: 3 scramble

1. Bw Dw' B' Bw2 Fw' Dw U' L2 R2 D' B' Fw2 F2 Uw' B2 Bw' Dw2 Uw2 Lw' Dw2 R2 B2 Bw Lw Bw Rw2 R Bw2 D L2 Lw Fw' R' D2 U2 F R' F' D' U B2 Dw2 Bw2 Lw2 Bw2 Fw2 L' Rw2 Fw Uw' Fw2 Rw Bw' Lw' Rw2 Uw Lw Rw Uw2 Lw2
2. F2 U' R2 D2 Dw2 Uw' Lw' Rw F' D Bw' D L' Lw2 Fw2 R2 Fw2 L' Bw D U' Bw' Dw U' L' Lw2 R2 Fw' Dw2 F2 D' Lw' Rw2 B Rw' D' Lw' Rw Uw B Lw2 B2 D U Bw2 Rw Dw2 B U' B' Bw F2 D2 F2 D2 R' Fw U L' Lw'
3. L2 Lw' U' Lw2 Bw2 F D' Bw' R2 U' B Bw Fw2 Dw2 Uw2 Lw' R2 B' Dw' Uw F D' Uw Bw2 Fw' Rw Bw' F2 D2 Uw' Fw Dw' B2 Fw2 D Dw L2 Lw' Rw' D2 Dw' Bw2 Fw Lw R2 Fw' L' Lw R2 Dw2 F' Uw2 Lw2 B' F2 Dw' Lw' R Bw2 Fw'


- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble

1. L' B U' B' R L' U' L' r' b' u'
2. B L' R' B L' B' R' l r u'
3.U' B' L' U R L' U R r b


- OH 3x3: 3 scramble

1.L2 F2 U2 F2 D' L2 D' L2 R2 F2 U2 F R' D F' U' R2 B D2 F' U
2.R D2 R' U2 B2 L' U2 L' D2 L2 B D F' L' B2 F2 D' U' B2 L2 D'
3.R F2 R' F2 R2 U2 B2 U2 R2 B' R2 D' F' L' D' R B' F' R

- BLD 3x3: 3 scramble

1.B D2 B R2 F' U2 F' U2 L2 F' L' B' R D2 B' R2 B D R2 U' F'
2.R2 D2 U2 L B2 U2 L2 D2 R2 U2 B U B2 U2 R' F D2 U L D R2
3.R2 B2 R2 F2 R' D2 F2 R' D2 F2 U2 B2 U' B' D' R B F' R' B R

Kết quả
http://farm3.anhso.net/upload/20110913/10/o/anhso-104305_1.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110913/10/o/anhso-104323_3.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110913/10/o/anhso-104318_2.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110913/10/o/anhso-104324_4.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110913/10/o/anhso-104327_5.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20110913/10/o/anhso-104329_Noname.jpg

zhiming
05-09-2011, 09:15 PM
Mở hàng nào:
Nick: zhiming

Match the Scrambles
9.05 9.71 10.18 8.14 8.75 (vẫn gà cơ mà khá hơn lần trước :byebye:)

2x2
7.29 6.49 5.71 4.30 7.24 (T___T)

3x3
19.72 18.43 22.89 16.34 14.45

3x3 OH
39.83 38.20 32.59

Pyraminx
15.97 19.77 16.97 (Sub 20 :byebye:)

mr_apao
06-09-2011, 05:01 PM
Nick: mr_apao
Thể loại:
*3x3x3 speed: 17.29 18.40 19.74 19.90 13.87

*3x3x3 OH: 30.70 34.57 30.22

*2x2x2 speed: 10.94 09.47 08.34 04.93 09.36

*Match the scramble: 12.68 12.78 14.85 12.64 11.59

*4x4x4 speed: 112.43 116.33 81.29
Cm: vãi luyện cái ave speed 3x3x3:plaster::plaster::shot::shot:

WarKing
10-09-2011, 02:03 PM
up lên nào, mọi người vào tham gia thi đấu đi chứ ..........................\m/

mr_apao
10-09-2011, 04:05 PM
bay lên nào là em bay lên nào. Cơ mà chú warking không thank cho những bạn tham gia àk? Như trước đây ấy:smile:

kaka_bs
10-09-2011, 10:54 PM
nick: kaka_bs

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 6.10 4.46 6.93 6.18 4.35
cmt: phát đầu và cuối skip OLL,phát 2 skip PLL:smile:

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 14.45 19.70 14.86 17.37 15.31
cmt: khá tốt:smile:

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 88.57 86.66 86.54
cmt: cải thiện nhiều=D

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 37.82 34.12 37.58
cmt: bình thường:go:

vam_nnt
10-09-2011, 11:06 PM
THể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 6.78 6.59 6.05 6.11 5.80

Thể loại: speed 3x3
Thời gian:12.11 15.70 11.50 12.97 12.34

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 25.03 27.61 26.97