PDA

View Full Version : dành cho tay phảiwochuy91
08-09-2011, 09:20 PM
PLL
http://WWW.youtube.com/watch?v=zuVxWKJxePo
http://WWW.youtube.com/watch?v=Z4nmpTiss9A
http://WWW.youtube.com/watch?v=PjhLAwYVAMk

OLL
1 > 10
OH OLL 1
http://WWW.youtube.com/watch?v=i-HxLvEgfX8&feature=channel_video_title
OH OLL 2
http://WWW.youtube.com/watch?v=XnfEInLSJJY
OH OLL 3
http://WWW.youtube.com/watch?v=yZmQ7_sk4Ik
OH OLL 4
http://WWW.youtube.com/watch?v=NlOPJuA_fYE
OH OLL 5
http://WWW.youtube.com/watch?v=npL9HBEaCYk
OH OLL 6
http://WWW.youtube.com/watch?v=a011dZ7dTOw
OH OLL 7
http://WWW.youtube.com/watch?v=xL9-F_dltWU
OH OLL 8
http://WWW.youtube.com/watch?v=t1O8SmWQVTE
OH OLL 9
http://WWW.youtube.com/watch?v=qStjgCvLgLc
OH OLL 10
http://WWW.youtube.com/watch?v=YIlOcpkP1H0

11 > 20
OH OLL 11
http://WWW.youtube.com/watch?v=0yBgpG0uf-Y
OH OLL 12
http://WWW.youtube.com/watch?v=0j2RkDef9EU
OH OLL 13
http://WWW.youtube.com/watch?v=mOC5EaqyGAY
OH OLL 14
http://WWW.youtube.com/watch?v=luloVqw5vjY
OH OLL 15
http://WWW.youtube.com/watch?v=4F9ys1KBv8s
OH OLL 16
http://WWW.youtube.com/watch?v=4F9ys1KBv8s
OH OLL 17
http://WWW.youtube.com/watch?v=bDcRbJVcOEE
OH OLL 18
http://WWW.youtube.com/watch?v=yo38qvrEJPI
OH OLL 19
http://WWW.youtube.com/watch?v=8DHHtwSHJvE
OH OLL 20
http://WWW.youtube.com/watch?v=fWeRffT7YFk
21 > 30

OH OLL 21
http://WWW.youtube.com/watch?v=ub5kgYkrYco
OH OLL 22
http://WWW.youtube.com/watch?v=BCjfNIO4w_Y
OH OLL 23
http://WWW.youtube.com/watch?v=ch8tKCQgNwM
OH OLL 24
http://WWW.youtube.com/watch?v=ObGbZh4_uJU
OH OLL 25
http://WWW.youtube.com/watch?v=I0NycvL1Q3o
OH OLL 26
http://WWW.youtube.com/watch?v=qkIWi4QSeOo
OH OLL 27
http://WWW.youtube.com/watch?v=Sdtd0qfqlXo
OH OLL 28
http://WWW.youtube.com/watch?v=MB_TxFVOvWE
OH OLL 29
http://WWW.youtube.com/watch?v=JXEMlC8TDJo
OH OLL 30
http://WWW.youtube.com/watch?v=VuTsQhYDgiI

31 > 40

OH OLL 31
http://WWW.youtube.com/watch?v=2tSivTd-tGU
OH OLL 32
http://WWW.youtube.com/watch?v=2KfvGEmtjMw
OH OLL 33
http://WWW.youtube.com/watch?v=92aWJUV-pRo
OH OLL 34
http://WWW.youtube.com/watch?v=qmSkdErgvEQ
OH OLL 35
http://WWW.youtube.com/watch?v=wlrr-M07rZo
OH OLL 36
http://WWW.youtube.com/watch?v=8_2Qj6qI4LY
OH OLL 37
http://WWW.youtube.com/watch?v=khQiiDVtjHQ
OH OLL 38
http://WWW.youtube.com/watch?v=xJ0gUcR7MXM
OH OLL 39
http://WWW.youtube.com/watch?v=nSryzc6F2D8
OH OLL 40
http://WWW.youtube.com/watch?v=T7X2InWdkAg
41 > 50

OH OLL 41
http://WWW.youtube.com/watch?v=2LKlICnwK2Q
OH OLL 42
http://WWW.youtube.com/watch?v=rVxsmCFJUBo
OH OLL 43
http://WWW.youtube.com/watch?v=H9LFs2U5YKA
OH OLL 44
http://WWW.youtube.com/watch?v=XKCdAByX55Q
OH OLL 45
http://WWW.youtube.com/watch?v=6cXQ0f9HCu8
OH OLL 46
http://WWW.youtube.com/watch?v=VQQ_ao453t0
OH OLL 47
http://WWW.youtube.com/watch?v=dezaA9TxZPM
OH OLL 48
http://WWW.youtube.com/watch?v=4KOuU4qGrog
OH OLL 49
http://WWW.youtube.com/watch?v=hCEQJPDt2PA
OH OLL 50
http://WWW.youtube.com/watch?v=DfG8xjQW1NQ

51 > 57

OH OLL 51
http://WWW.youtube.com/watch?v=t7hgAxmVohY
OH OLL 52
http://WWW.youtube.com/watch?v=9d6RXQORLdw
OH OLL 53
http://WWW.youtube.com/watch?v=g5jUKpaIOu4
OH OLL 54
http://WWW.youtube.com/watch?v=BDhUI8k2mKY
OH OLL 55
http://WWW.youtube.com/watch?v=WCv0J81WUrU&feature=related
OH OLL 56
http://WWW.youtube.com/watch?v=m4LlQB3hSzw&feature=relmfu
OH OLL 57
http://WWW.youtube.com/watch?v=sR4x173x2PU&feature=relmfu

vam_nnt
08-09-2011, 09:28 PM
mặc dù k chơi tay phải nhưng cũng thanks a. NẾu rảnh a làm cái clip cho tay trái và chèn CT vào nhá ^^!

wochuy91
08-09-2011, 09:30 PM
mặc dù k chơi tay phải nhưng cũng thanks a. NẾu rảnh a làm cái clip cho tay trái và chèn CT vào nhá ^^!


Tay trái đã có clip của YU rùi mà

vam_nnt
08-09-2011, 09:55 PM
e down về nó có hiện ct lên đâu >"<

wochuy91
08-09-2011, 10:11 PM
e down về nó có hiện ct lên đâu >"<


Ku vào đây nhá
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Update-Tong-hop-cac-cong-thuc-LL-cua-YU?pid=193227#pid193227

kaka_bs
08-09-2011, 11:04 PM
hay đấy anh:smile:
em đang OH tay phải mà mãi ko tìm thấy clip dạy CT,để lúc nào có tg ngồi châm cứu mới được=D

kaka_bs
11-09-2011, 10:29 AM
clip PLL attack OH của thằng này
52s08

http://WWW.youtube.com/watch?v=Hq1CuVJVHxs&feature=player_embedded#!