PDA

View Full Version : [Mùa giải 18] kỳ 4 (12/9 - 17/9)WarKing
13-09-2011, 11:05 AM
Kết quả [Mùa giải 18] kỳ 3
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-18-ky-3-5-9-10-9?pid=197473#pid197473
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles

1.U2 L2 B2 R2 F2 R2 D2 B F2 D L U R D R D2 B' F' R2 D2
2.B2 U2 L2 D2 U2 L' F2 R' D2 B2 R U' R F2 L U' F' U2 L D B
3.B2 D2 R2 F2 D R2 F2 D L2 F2 D' F' L2 B2 R' D2 U' F L' B' R'
4.D' F2 U B2 D L2 D' L2 B2 F2 L' U2 B F' D2 L B2 U R B2 U2
5.U2 L2 D U2 F2 L2 R2 F2 U' R2 U' L' F' D L2 B U F' D L R

- Speed 2x2: 5 scramble

1. F U2 F' R U' R U2 F' R' U'
2. R' U' F2 R2 U' F' U2 F'
3. U R F' U2 F R U2 R2 F2
4. R' U F U2 F R2 U' R
5.R2 F U' R F' U R' F' U'

- Speed 3x3: 5 scramble

1.R2 U2 F2 D2 L' B2 L R2 F2 D2 U' L F2 L2 D F' L2 D2 B' R'
2.L' F2 D2 L2 F2 R' B2 L' B2 U2 B2 D2 B R' D' B L' F' U R2 D2
3.L2 F' R2 D2 L2 R2 B R2 F2 L2 B2 L D2 R' U' F2 D2 R2 B U' B2
4.L2 D F2 U B2 R2 D B2 U' R' B' D F L2 R' U L2 F' R U2 R
5.U2 B R2 U2 F' D2 R2 U2 B2 D2 B' D' L2 B D2 R' F2 D L' R2 F [/b]

- Speed 4x4: 3 scramble

1.R2 Uw2 Rw' U' B2 D2 B' U Fw' F' Rw2 Uw B F' Rw B F2 D' U' Rw' F' R2 Uw2 Fw' F' Uw' U' Rw Fw2 D' B D' Uw2 B F' Uw2 F' D' U2 R2
2. D' U F2 D U' R' B' Uw2 L' R2 D2 Fw D F2 L Fw R Uw Fw D U' Fw' D R2 U Fw2 U L2 R' D U Fw2 R' B F Uw' Fw L R' D'
3. D Uw Fw U2 Rw2 B Fw' F U Fw' F2 R' Fw' U L2 R Fw2 Uw B' L R B R' Fw2 F2 Uw B2 Rw D R' U L2 Rw' Uw2 B2 D Uw B2 U' F'

- Speed 5x5: 3 scramble

1. B2 U B' D' Lw D F D' Rw Uw' Rw' Uw' Rw2 D L2 R B2 Bw2 F' D2 Dw Fw U Fw2 Rw' Uw' Lw D2 L Rw Dw2 Rw2 D2 Bw Lw Fw' D Rw2 B' D2 F Dw Uw' L' R' Fw Lw' R2 D Dw U' Bw' Lw2 Bw Rw' Bw' U' Lw' Rw' D2
2.B Fw' L2 Lw D2 Rw' B2 Lw' Dw' Rw' F L' D2 B Lw Fw2 F2 Dw' Fw D B2 U Bw' Fw2 D2 F Rw' R2 Uw' Rw' D2 U2 F R B Bw D' Bw2 Dw U2 L' Lw' R' Uw L B2 Bw' R' D2 Dw Uw' L' U2 Rw Uw L' Uw Rw' B2 Bw'
3. B' Lw F' Lw2 F Uw' B' Fw' D Lw2 D' B2 L' Dw2 F2 L' R2 U2 F' Rw' Fw Rw' U' B L' B' Dw L' B Bw D B' Rw' F2 Dw' Lw B2 U2 R2 U Fw2 R' B Dw U2 Rw' R2 Dw2 Uw2 L D B2 F' D F2 D Fw' R Uw' Bw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble

1. U R' L' B U B L R' b'
2. U R B' L' R' B' U' R' l' r b' u'
3.R' U' R' L R' U B L l r'


- OH 3x3: 3 scramble

1.B' R2 U2 F' L2 R2 U2 L2 F' L2 U B2 R2 D F U B F' R B' F'
2.L F2 D2 F2 R U2 F2 R U2 R D R B2 L' U' B' D R2 F D
3. R2 D2 L2 D2 B R2 F' R2 B R2 F' U B U2 F2 L D' R B' L2 B2

- BLD 3x3: 3 scramble

1.R2 U2 B2 R D2 F2 R D2 R2 B2 D U2 B L2 D2 B' L U' B R U2
2.B2 F2 D B2 L2 B2 F2 U' R2 F2 U2 L B D F2 R B' F' R D2 U'
3. F2 L' D2 L B2 U2 R' U2 L D2 R' B' R2 D' B U' R B2 L' U' F

Kết quả
http://nc7.upanh.com/b1.s8.d4/158969999081aaa12d2b87afcfb286cd_35323587.1.bmp

http://nc4.upanh.com/b2.s19.d2/9ca6ef14c0c4893f90249d8be7ec6078_35323594.3.bmp

http://nc8.upanh.com/b2.s18.d2/a3f2d5f4fc4e0508059014ebeb8b5e14_35323598.4.bmp

http://nc0.upanh.com/b2.s12.d4/3c1a4650f0f43127adaa3b19b554b5ce_35323600.5.bmp

http://nc4.upanh.com/b4.s15.d2/75e824165cccd3cb2cdb0bea8048f2a9_35323604.noname1. bmp

http://nc7.upanh.com/b1.s13.d1/92b7f6931fb707161674d7875b269443_35323607.noname.b mp

vam_nnt
13-09-2011, 12:43 PM
Mở hàng nào ^^
Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 6.69 6.18 6.52 6.40 5.65

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 9.71 11.30 9.96 13.49 16.69

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 29.80 22.47 28.12

kaka_bs
13-09-2011, 01:18 PM
Nick; kaka_bs

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 6.52 5.04 5.78 7.16 6.15

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 15.67 17.89 19.01 18.22 15.94

Thể loại: speex 4x4
Thời gian: 89.73 71.30 91.79
cmt: single mới:smile:

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 33.11 28.96 33.68

Thể loại: 3x3 BLD
Thời gian: 226.60 308.98 DNF
cmt: lần đầu sub 4m:smile:

WarKing
16-09-2011, 09:44 AM
up lên nào, mọi người vào tham gia thi đấu nhiệt tình nào \m/