PDA

View Full Version : [SPEED 3x3x2+3x3x3+tank] all in a row 3:08.74 ^^nanotek2711
12-06-2009, 06:00 PM
^^ con tank kéo thời zan wá
OldpVuW1zDY

Nhoc_Ao123
12-06-2009, 06:08 PM
cục 3x3x2 mod hay mua ở đâu thía Chinh

nanotek2711
12-06-2009, 06:10 PM
cục 3x3x2 mod hay mua ở đâu thía Chinh


mod chứ mua ở mô. floppy nó bán hơn 10$ lận =-=

thiena2909
12-06-2009, 07:07 PM
cục 3x3x2 anh làm sao vậy chỉ em với

BigoKid
12-06-2009, 07:33 PM
Èo cái sticker c4u của tui đúng ko, mà con tank kiếm ở đâu ra thế

thiena2909
12-06-2009, 07:44 PM
Èo cái sticker c4u của tui đúng ko, mà con tank kiếm ở đâu ra thế


con tank anh Chinh làm đó

nanotek2711
12-06-2009, 09:28 PM
Èo cái sticker c4u của tui đúng ko, mà con tank kiếm ở đâu ra thế


hihi cái sticker đó dán lên trông pro fết nhỉ. con tank tui làm lâu òi dự kiến sắp tới sẽ làm 1 cube hình trái tim tặng ấy ấy :rolleyes:

thiena2909
12-06-2009, 09:49 PM
Èo cái sticker c4u của tui đúng ko, mà con tank kiếm ở đâu ra thế


hihi cái sticker đó dán lên trông pro fết nhỉ. con tank tui làm lâu òi dự kiến sắp tới sẽ làm 1 cube hình trái tim tặng ấy ấy :rolleyes:


anh chinh làm rubik hình trái tim xong chỉ cho anh em cách làm với nha :P:P

nanotek2711
12-06-2009, 11:36 PM
fyJ9A01fV5M
đây đây kết cấu nó đây