PDA

View Full Version : [FMC]--[Tuần 4 Tháng9]--[18-9->25/9]lecuong9691213
17-09-2011, 06:41 PM
Mọi người vào xem luật và cách post bài (http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8845&pid=121354#pid121354)
Khi tham gia thi đấu FMC thì cũng đồng thời chấp nhận và tôn trọng những những quy định được nêu ở trong đường link ở trên.Nên mong các bạn tuân thủ nhé !!! Đây là scramble : F' D' F' B D L2 U B2 L' U F2 D' U2 B F2 R' F2 B L' F' U2 B' D2 L2 B
Bonus thêm cái scramble 22
U' F U2 F' R2 U F2 U F R' U'

Lưu ý :
_Giải từ 40 move trở xuống phải giải thích(xây block,sử dụng cách nào,vv) ,nếu không giải thích coi như DNS or DNF ;)
_Ngày giờ kết thúc là 22g ngày 25/9/2011
Cơ cấu giải thưởng:
_Giải thưởng:Không có giải thưởng ,thay vào đó là những kinh nghiệm và những cái thank chất lượng.
Vậy thôi chúc thi đấu tốt đẹp và đừng có dùng soft :|
Mọi ý kiến thắc mắc xin gởi vào topic luật thi đấu FMC hàng tuần
fmc tối ưu tuần này thuộc về kidrock và empty với 28 moves 3x3 kidrock và kaka_bs 13 moves 22

phuthuyanhtrang98vn
17-09-2011, 07:40 PM
2X2:
FL : U R' U' B U (5moves)
CLL : x' y R U R' U R U L' U R' U' L ( dò mãi mới ra) ( 16 moves)[hr]
:smile:cái này ít M hơn
FL: L'F'L'U L U' z y (6moves)
CLL: R U2 R' U2 R' F R F' (8moves)

kidrock2007
17-09-2011, 09:36 PM
Scramble: U' F U2 F' R2 U F2 U F R' U'
Solution :
B U R' B2 (3 corner) (4m)
y2 L' U' F' L' B L U B U' y2 (xong) (9m)

(13m)
:smile: vậy trước đã

kaka_bs
18-09-2011, 08:23 AM
2X2
x L U' L2 U' L'=5m
U R U' R' U' y' R' U R =8m
==> 13m

lecuong9691213
18-09-2011, 07:10 PM
zy'D F'R U' L (block 1x2x2 + block 1x2x3)
R'B2RDRF'RUR (3slot f2l)
x'yR U R' U R U R'
y2 B' D2 B R D2 R'U2R D2 R' B' D2 B'(commutator)
(34 moves)

empty1234
18-09-2011, 07:31 PM
3x3
Scramble: F' D' F' B D L2 U B2 L' U F2 D' U2 B F2 R' F2 B L' F' U2 B' D2 L2 B
Solution:
z y' D F' R U' (block 2x2x3) (4)
L R' B2 R D R F' R U R (Cross+3rd f2l) (10)
x' L' U' L U2 F U F' (last f2l) (7)
y' F R U R' U' F' U' (OLL + PLL skiped) (7)
total: 28 moves

kidrock2007
18-09-2011, 10:44 PM
Scramble: F' D' F' B D L2 U B2 L' U F2 D' U2 B F2 R' F2 B L' F' U2 B' D2 L2 B
Solution :
U2 R' F L (1st block 2x2x1) (4/11)
B' U2 B R2 (block 2x3x1 + block ẩn 2x2x1) (4/8)
U B' D (2x2x3) (3/11)
U2 L2 F U' F' R' U2 L2 F' U2 (2 block 2x1x1) (10/21)
L F' R' L2 F2 R2 L2 (Lucky) (7/28)
(28m)
May mắn ở step 5 :smile: vài ngày nữa post tiếp

kaka_bs
21-09-2011, 01:28 PM
F' D R' D' R B' F' L' D' L F xx-cros
U B2 U' B L' B' L F2L #3
B2 R' B' R F2L #4
x' y' F R U R' U' R F' r U R' U' r' OLL
y2 B2' R2 U' R2' u R2 D' R2' U R2 PLL


=44m

wazowski
22-09-2011, 07:30 PM
zy'D F'R U'
R F2LF'R2
z x'U2F UF U R U R'
yU2 R U x R2 U R U2 z x' U' R
R U2 R' L' U' L U' R U' R' L' U2 L U
(40 moves)
Hế hế!