PDA

View Full Version : [Mùa giải 1] kỳ 1 (19/9 - 24/9)WarKing
18-09-2011, 05:26 PM
Kết quả [Mùa giải 18 - kì 4]
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-18-ky-4-12-9-17-9


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 F2 L F2 U2 R' D2 L' D2 R B2 R' U2 F L B' R' D F L U
2. R' B2 R' D2 R2 U2 L2 B2 D2 B2 F2 R2 F' U' B L F2 D F U' R
3. R2 F D2 R2 U2 B' L2 R2 D2 F2 R' B2 U B' D L U' R B'
4.R2 F2 R' D2 F2 U2 R2 B2 L2 U2 B' R2 F' R D F R U2 R' U
5.D2 B D2 B D2 L2 U2 F' D2 F' U B R D2 B' U2 L' R2 F2 R'

- Speed 2x2: 5 scramble

[b]
1.U' F R2 U' R U2 R2 F2 U'
2.U' F' U2 R U' R' U R' F'
3. F U' F R2 U2 F R F U'
4. U' R' F' R2 U R' U2 R
5.R' U R' U' R U2 F' U2 R'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.D2 F2 D' L2 R2 B2 U' F2 U R2 F' D R2 B' F L F D R2 B' R
2.F2 D2 U2 R U2 B2 D2 F2 R' U B L D2 L' F2 U' B2 F' R F2
3.D R2 D L2 U2 R2 D' R2 F2 U B D' F U' L B U' L' R' F2 U2
4.B2 R2 U' L2 U R2 B2 R2 B2 U' F R' B D F L2 F' L' B R U'
5.L' R2 F2 L' U2 F2 R' D2 B2 L2 F R2 U F2 D' U2 F R2 D' U2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. L2 Fw2 L Uw' B' Fw' F2 Uw U Rw' R' Uw U2 B' Fw2 L' D2 Rw' D2 Fw R' F Uw' U2 R' D2 Rw' B' F U' B F D' B' F Uw2 Rw Uw U2 B2
2.Rw2 R Uw' U2 Fw2 D' L2 F2 Rw2 U2 F2 Uw' R' Fw U2 L D F2 Uw' U F Rw' D U2 L2 B R2 U F2 L' Uw2 Fw R2 F' Rw' U L Uw Rw' R2
3.Uw2 U' Rw' Fw' F' L Rw' Uw R' U' Rw B Rw2 Fw2 F2 Uw' Rw' D B Rw' R2 Fw L B' U2 Fw D2 Rw D' Uw U2 Rw D' Uw2 Rw2 Fw F Rw2 R2 U

- Speed 5x5: 3 scramble


1. L2 Rw Dw' Uw' F R2 B D Uw' F2 D2 Fw2 F' U Fw' F2 D F2 Uw U Rw' B' Bw' Fw' Dw F2 Rw2 D2 Uw' U F2 L2 Dw2 Bw2 D2 Dw2 U2 B' Lw2 R Uw F' Uw2 B' Bw Rw2 U' B D' Rw' Bw' Dw2 Fw Lw2 Dw L2 Dw2 Bw' U R'
2. B' L' Lw F Dw R Uw' Rw2 Uw2 B2 F' D' U2 Lw2 Rw Fw2 D' Lw R F2 Rw' B Bw' F Lw U Lw U2 Rw F L Uw' B2 Lw2 Uw' Lw R' Uw L2 Rw Uw2 Lw2 Rw' D' Uw B' D2 Rw2 Uw Fw2 F Dw2 U Rw2 Uw Fw2 Dw2 Uw L' Uw
3. D Fw U2 B' Rw D Lw' Fw L2 D2 F' Rw D2 Bw D2 F2 U' L2 Rw' B' Fw' Rw2 U Bw' U2 B' Lw2 Rw2 R2 Bw' Rw2 R D' U R' Dw Lw' F2 Lw B L' Bw' F D2 Bw' Uw2 U2 R' Bw2 Rw U' L2 Rw D' Dw Uw2 U2 Rw' R Dw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. U' L B' L' B R' B U l' r u
2. L B' R L' B R' L B' L' l' r' b u'
3.U B L' U R' L B' U' B l' r' u'- OH 3x3: 3 scramble


1.R2 F2 D2 F2 L' U2 B2 U2 R' D2 R' B' D' L2 R2 U2 R F D U R
2.L2 D2 B2 R D2 U2 B2 U2 L' F2 R' U F L B R' D' L2 F L' R'
3.L2 B U2 L2 B' U2 B2 F' L2 B L2 F' L' B2 D R2 D' R2 F2 D' B'

- BLD 3x3: 3 scramble


1.D U2 F2 D2 R2 U' L2 D L2 U' L' F U2 B' D R2 F' L2 U B' L
2.F2 D F2 U F2 U' R2 D R2 B2 U2 L D B2 F' D L' F2 D' F U'
3. L2 B2 U2 F D2 R2 F' R2 F D2 F' L' F2 U L D2 F2 L F R2 F2http://nd9.upanh.com/b5.s8.d1/de1af5d11f190666b7f0371f17820f6d_35627449.1.bmp

http://nd7.upanh.com/b6.s3.d2/22651f4539ccf82b53cedea94e2ebcb1_35627457.2.bmp

http://nd6.upanh.com/b1.s9.d1/59d8ec2fae55131f0be3545c99ab745c_35627466.3.bmp

http://nd8.upanh.com/b1.s1.d3/53b5fac18b8ae7732cb49d2bf7beff12_35627468.4.bmp

http://nd7.upanh.com/b2.s15.d2/be94fe1005a56ce3ad1b7a14021d91df_35627477.5.bmp

http://nd4.upanh.com/b6.s2.d1/0d32e12234e62f052fc58f3f3bebb916_35627484.6.bmp

http://nd8.upanh.com/b2.s11.d2/4ef2b04383d0de639245162c4a101e8c_35627498.7.bmp

http://nd8.upanh.com/b5.s12.d4/342bfc75eed9878ef4e19b0e11f32d51_35627508.8.bmp

http://nd7.upanh.com/b2.s6.d3/267779cba1b38c815f6316427eb1720b_35627517.9.bmp

http://nd1.upanh.com/b4.s18.d2/53bef393ed7fef04918906868978090c_35627521.10.bmp

lingyun_lengkeng
18-09-2011, 06:16 PM
Nick: lingyun_lengkeng

Thể loại: speed 2x2x2
Thời gian: 15.97 11.86 12.45 12.83 12.84 (T-T)

Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 33.17 25.24 32.20 31.06 26.64

kaka_bs
19-09-2011, 01:26 PM
nick: kaka_bs

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 7.55 5.21 7.08 7.39 6.86

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 12.63 17.08 17.91 18.25 16.51

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 81.90 85.51 93.54

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 33.14 35.38 35.23

vẫn thế:smile:

bathanh_bg
19-09-2011, 06:34 PM
Nick: bathanh_bg

Thể loại: Match the scramble
Thời gian 12.57 13.33 9.22 10.52 11.95

Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 23.47 25.69 28.58 25.07 23.20

taiduc95
19-09-2011, 06:35 PM
Nick : taiduc95
Thể loại:Match the sramble
Thời gian:7.36 9.23 9.72 8.12 7.84

Thể loại:2x2
Thời gian:3.82 4.48 3.84 4.16 5.59

Thể loại:3x3
Thời gian:11.94 11.43 11.43 13.62 15.62

Thể loại:5x5
Thời gian:109.29 120.60 116.39

Thể loại OH
Thời gian:23.64 23.03 19.23


Thể loại:Magic
Thời gian:1.05 1.30 1.08

Thể loại:Master magic
Thời gian:4.78 5.66 4.12

Thể loại:BLD
Thời gian:136.73 DNF 129.36

lecuong9691213
21-09-2011, 09:34 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 4.36 6.23 4.84
:smile:

mr_apao
22-09-2011, 09:19 AM
Nick: mr_ apao
Thể loại:
*MTC: 13.10 12.84 11.53 11.41 12.02

*2x2: 11.93 9.47 8.22 10.96 8.69

*3x3: 19.67 16.55 18.51 18.41 17.57

*4x4: 112.02 129.23 127.93

*OH 3x3: 45.89 38.34 55.22
Cmt: ôi bao giờ ta mới đc như hồi WCA?:plaster::plaster:

gadget91
23-09-2011, 11:27 PM
nick: gadget91
Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 4.71 5.57 6.75 6.96 3.54

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 13.68 16.05 10.34 12.14 15.43

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 53.34 57.11 56.16

Thể loại: Speed 5x5
Thời gian: 133.80 142.82 135.14

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 28.66 26.36 28.53

vam_nnt
24-09-2011, 09:18 PM
Thể loại:Match the sramble
Thời gian: 5.30 5.89 5.39 5.91 6.64

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 5.78 6.24 5.86 8.34 7.02

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 12.64 13.39 12.69 12.67 12.83

Thể loại speed 4x4
Thời gian: 63.09 79.48 91.70

Thể loại: speed 5x5
Thời gian: 144.81 119.08 131.92

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 27.97 34.83 27.17

zzCunXinh
24-09-2011, 09:20 PM
Nick: zzCunXinh
Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 17.42 18.81 14.93 16.17 19.19
:sad::sad::confuse:

hgly
24-09-2011, 09:47 PM
Nick: hgly
Thể loại: Speed 3x3:
Thời gian: 10.33 10.52 10.65 13.84 12.39

Thể loại: Match the scramble:
Thời gian: 6.07 7.30 5.84 6.24 6.76

Thể loại: 3x3 OH:
Thời gian: 31.31 38.08 38.05

sup3rnhox2107
24-09-2011, 09:54 PM
Nick: sup3rnhox2107

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 25.64 26.72 26.47 27.44 28.58

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 54.29 46.85 1:02.99

thangheo
24-09-2011, 10:13 PM
nick: thangheo
thể loại: speed 3x3
Thời gian: 16.05 16.55 14.86 14.78 16.56