PDA

View Full Version : Cuộc thi cross lần thứ IXlecuong9691213
18-09-2011, 07:16 PM
Nội quy tham gia game show giải cross


A. Luật:
Người chủ trò sẽ đưa ra 1 scramble bất kỳ, và những người chơi sẽ trả lại những bước solve mà mình nghĩ là tối ưu nhất. "Tối ưu" có thể được xét trên trong những yếu tố sau:
- Số bước hoàn thành cross là tối thiểu
- Dễ finger trick (mọi người nhóm move lại luôn)
- Có X-cross (sau khi cross hoàn thành dc luôn cặp F2L nào đó)
- etc...
Thời gian của 1 lượt chơi: 1 tuần
Người chịu trách nhiệm đánh giá công thức giải: Người chủ trò
Bổ sung:
-Xcross 10 move mới được tính
-Scramble có thể để ở bất kì hướng nào nhưng khi solve thi bắt buộc phải có cross (xcross) ở 1 trong 6 mặt
-Khi viết công thức thì bắt đầu tính từ mặt sau khi mình tráo xong nếu muốn đổi mặt khác để solve thì cần phải viết rõ bước xoay cube xyz

B.Phần thưởng:
- Đó là khả năng cross cho những mem muốn cross <7 move hay xcross <10 move
- Kiếm thanks từ các thành viên mới
- Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lãn nhau
-v..v(nếu có nhà tài trợ )

Scramble và Diagram tuần nàyScramble : B' F' L R B2 U R F2 R B R2 F2 D' R' B2 R D2 R B' F2 U2 R L' F' D'

(http://alg.garron.us/?alg=&ini=_B-_F-_L_R_B2_U_R_F2_R_B_R2_F2_D-_R-_B2_R_D2_R_B-_F2_U2_R_L-_F-_D-&name=Cross_Contest(Rubikvn))


Bấm vào scram để xem diagram luôn nhé
Sử dụng http://alg.garron.us/ để test solution nhé :D

tuantu94
18-09-2011, 07:25 PM
x2 y' L D' L R' F
5move

legend260
18-09-2011, 07:35 PM
x2 y R D' R L' B
5 moves :smile:

phuthuyanhtrang98vn
18-09-2011, 08:33 PM
x-cross
F R' U F' U2 F2 B' L(8moves)/B'L F'D F'D2 R(7moves)

cross
B'L F'D F'R (6moves)

kaka_bs
18-09-2011, 11:17 PM
F2 B' L' d R' U'=6mhttp://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/facepalm.gif

Mad
18-09-2011, 11:33 PM
x-cross
x2 y' R' F L' U L' U2 B (7move) :sogood:

lecuong9691213
19-09-2011, 07:17 PM
cross: F U'FB'L (5moves) :smile:..........

GunNhox
19-09-2011, 07:52 PM
Scramble : B' F' L R B2 U R F2 R B R2 F2 D' R' B2 R D2 R B' F2 U2 R L' F' D'

Cross: F U' F B' L

5 moves :sad:

ba0pr09x
22-09-2011, 01:31 AM
x2BD'BF'L(5moves
:misdoubt::misdoubt:

wazowski
22-09-2011, 07:42 PM
x2F2 LF' RF2 R2
(6moves) .