PDA

View Full Version : [OLL] Video hướng dẫn làm OLLTrần Anh Duy
13-06-2009, 05:37 PM
nếu như ai học OLL cảm thấy khó hiểu, không thể nghĩ được các bước đi của các TH thì vô đây xem bằng video:D:D, chỉ có một vài trường hợp thôi nha.:cool:, có một số "tư liệu" em mượn của anh vuaquyen92, chắc là anh cho mượn chứ :D

http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll02.png
F R U R' U' F' f R U R' U' f'

h4KF_v0_Kfchttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/13/05/49401244887631.png
(x') L' U2 R U R' U r

Aid25ukkI1Qhttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/13/05/34631244887951.png
(x') L U' R U' R U2 r

rGhzmaNAyr4http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll34.png
R' U' R U' R' U R U l U' R' U

BCOCnVR8h0Q[hr]
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll09.png
R' U' R U' R' d R' U R B

uv3XhepUGPYhttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll17.png
r U R' U R U' R' U R U2' r'

QMjos1k26GQhttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll53.png
R U R' U' r R' U R U' r'

UU9Mp7ehxpghttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll45.png
R' U' R' F R F' U R

L1lJzjvQJdA[hr]
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll30.png
r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r'

efmLlqLZLxohttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll13.png
F' L' U' L U L' U' L U F

tUJV6WLf7cghttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll12.png
F R U R' U' R U R' U' F'

C1DSUl_n2dghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/13/05/85491244889497.png
R B' l2 U l2 U l' U' R


hSmj5An-s8o

(Tạm thời như thế đã, sẽ update sau nha:D)

Trần Anh Duy
14-06-2009, 09:03 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/13/09/21791244904568.png
R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'

wBJtVDzUm6Yhttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll16.png
r' U r2 U' r2 U' r2 U L'

v9gyp2-xZr4http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/14/09/57771244988190.png
R U R' U R U' R' U' R' F R F'

HjzZvkzupDohttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/14/09/68291244988499.png
L F' L' U' L U F U' L'

QBLe-BZNKeI[hr]
http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll43.png
R' F R U R' U' F' U R

OCDvzAsCCy8http://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll48.png
R U R' U' R' F R F'

JgNsjvq12oIhttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/14/09/66011244989016.png
F R U' R' U' R U R' F'

5PVHpy2l4DM[hr]
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/14/09/21321244989346.png
F U R U' R' F'

JBhJC_Xgtwghttp://www.cosine-systems.com/cubestation/cs2/images/3x3x3/cfop/oll/oll47.png
F R U R' U' F'

z8jnKmDc3b8[hr]
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/06/14/09/89281244990043.png
l' U' l' L' U' L U R' F R

G7m_xx6HCVU

anenebke
19-10-2010, 12:34 PM
sao không ai ý kiến gj vậy.Bài viết rất hay,thật công phu,mình rât ủng hộ và mong răng bạn sẽ tiếp tục với những oll còn lại,mình trước giờ chỉ thich học qua video trực típ và dễ hiểu:D

Mad
19-10-2010, 12:51 PM
kiếm tip đi anh, toàn mấy cái học rồi mới đau chứ:-S nhưng mà ông đó ft đẹp thiệt;))

AlvjSs
13-03-2011, 03:43 PM
Đánh dấu phát

Hay quá :D:D:D