PDA

View Full Version : [Mùa giải 1] kỳ 3 (3/10 - 8/10)WarKing
02-10-2011, 12:47 PM
Kết quả [Mùa giải 1 - kì 2]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-1-ky-2-26-9-1-10?pid=200164#pid200164)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1. B2 R2 F D2 R2 F' R2 F2 L2 U2 R' D L2 D R' D2 R2 B D R'
2. L2 U2 F2 U2 F2 L2 D' L2 B2 U' B2 U' L' B D2 F' D2 R' F2 U F2
3. R2 F R2 D2 B' U2 B' R2 D2 B2 R2 B2 U' L2 B' D' B' D F' R'
4. D F2 U B2 R2 B2 D' F2 R2 F2 D' R' U' L' D' L' B L' R2 D L'
5. R2 U2 F2 R2 F' R2 D2 L2 F2 R B D' F' L2 R2 U2 L F2 U' R


- Speed 2x2: 5 scramble


1.U' R2 U' R2 F U' R2 U'
2. F' R' U R2 F' U R F U'
3. F U2 F R' U2 F2 R' U2
4. U F' R' F2 R U2 F' R
5. F' U2 F2 R2 F' R F' U2 F


- Speed 3x3: 5 scramble


1.R U2 R' D2 B2 U2 R B2 L2 D' B F' U2 R2 B2 D' R D' U' L'
2.L2 R2 F R2 F D2 F2 D2 U2 R2 B2 F' L' B D F' R2 D' U' L R'
3.B2 U2 F2 L F2 L D2 R2 D2 R B2 U2 F' L' U B' D' U L' D2 B'
4.U2 L2 F2 U2 R2 B2 U2 L' B2 L B2 F' L' F2 D L2 B2 F D' F2 U2
5.F2 L2 D2 F2 U' L2 B2 D B2 R2 U F L' R2 D' R U2 R2 F' U2 B2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. D' U F Uw2 Rw Uw' F2 D2 R' U' Fw2 F2 D2 U R Uw Rw D U' B' Fw2 F L Rw' R' Fw' D' F2 U2 R Uw2 L2 Rw2 Fw2 L B' D Rw' D' R'
2. R D F' Uw F U2 B2 Rw R Uw2 Rw' F2 Rw R' F Uw U' F2 Uw B' F2 D' Uw' B2 D2 U2 F2 Uw B2 U F2 D Uw R D' L' D' B Rw Uw
3.L Rw' D' U' Rw D U B2 Fw2 Uw R2 D2 B2 Uw' U2 B2 F' Rw2 Uw' R' B' L2 R Uw L2 Rw2 U2 R Fw' F2 L Rw B2 D Uw U2 R U' F2 D'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. D2 Rw2 U' R Fw' Lw Rw' U B2 Bw' Fw' R F2 Uw Bw2 Lw2 B' Bw2 Rw Dw Bw Fw2 L' B' Dw F2 Lw2 Rw R Fw' Lw2 Rw Uw Rw2 D Bw2 R2 Uw B2 Uw' Bw F2 R2 Fw2 Uw R D2 Dw' Uw R' Fw' R F2 Lw Uw2 Bw2 D L' Bw' F
2. F' Dw' Uw2 U' Rw Uw' U2 Fw2 Rw B Bw2 Rw' B' Fw' U2 Lw B2 Bw Fw U' B' R2 F' Uw2 B2 Lw2 R' D' U' Lw2 Fw' U' L2 Bw Uw L' Lw' R2 B2 Rw2 R Bw2 F2 Lw' U2 Lw2 R' Fw' Uw2 Bw' F2 L R2 B2 U Rw Bw U' Bw U'
3. D' Uw L' B2 L2 Lw Fw' F' L Dw2 R D' L' Lw B Rw2 Dw' L Uw Fw' Dw L2 Fw Rw Fw2 Dw' Lw' B Bw2 F2 Rw Bw' D' F' R2 B2 Rw Dw' L2 R2 Uw R2 Fw D' F Lw2 D' Lw' Rw2 Uw' B2 Fw D Dw2 U Fw2 Uw2 B' Dw Bw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. U L U' R' B' R U L' r' b' u
2. L B U' L B R' U B L' b u
3.U L' U' R' U R' U L' l r b- OH 3x3: 3 scramble


1.L2 D2 F2 R2 F R2 F2 R2 D2 F R' F L D' B U' R D B' F' L'
2.D2 U2 F R2 B2 L2 B R2 B U2 B' D' L U' R U2 F R2 U' B2 F2
3.L B2 F2 D2 R' F2 L' U2 R F2 L2 F D2 R' F L U' R B' U' R


- BLD 3x3: 3 scramble


1.F L2 U2 B U2 B' R2 D2 F2 D' B D U L' F' L2 R' U' B2 F
2.B2 R' U2 R2 D2 L D2 U2 F2 R U' R' D L2 U' F U2 L F
3.L2 F2 U2 L B2 U2 L U2 R F2 R2 B' R B U L2 B F' R2 D B2


Kết quả

http://nd2.upanh.com/b1.s5.d3/023505ede019e8d8b7dc3a9a2b0c9b8e_36285472.1.bmp

http://nd0.upanh.com/b5.s7.d1/7d7f24573dccdf8d5035e6be5d9aa183_36285480.2.bmp

http://nd3.upanh.com/b2.s7.d4/eafc570bd011277f22bd6a0beac74f32_36285483.3.bmp

http://nd8.upanh.com/b6.s10.d3/72e4aca1d7b1bdb06ffbf2d40149dd21_36285488.4.bmp

http://nd4.upanh.com/b4.s13.d1/5c39c38f820c52b0c92b8b7815aff8ab_36285494.5.bmp

http://nd1.upanh.com/b3.s3.d3/0a26900db6f3ef6a4ffaedcf9d374886_36285501.6.bmp

Kurei96
02-10-2011, 01:00 PM
Nick: Kurei96
Thể loại: Speed 3x3
Thành tích:
14.84 18.92 16.25 13.19 14.20

Thể loại: Speed 2x2
Thành tích:
6.11 7.88 6.28 7.06 6.38
(Chả có single nào sub 6s cả :()

vam_nnt
02-10-2011, 01:29 PM
Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 5.61 7.61 5.73 6.77 5.75

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 13.17 11.58 12.47 10.39 11.70

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 61.74 59.91 58.27

Thể loại: speed 5x5
Thời gian: 122.56 143.99 126.19

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 28.69 23.22 26.97

thangheo
04-10-2011, 11:01 PM
Nick: thangheo
Thể loại: Speed 3x3
Thành tích:
15.82 13.69 15.59 12.73 15.31

kaka_bs
08-10-2011, 10:15 PM
Nick: kaka_bs
Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 7.75 6.05 5.83 5.37 3.36


Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 17.40 18.16 16.27 15.87 17.63


Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 86.99 92.69 82.71


Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 35.72 28.32 29.18

tuantu94
08-10-2011, 11:07 PM
Thể loại: 2x2:
5.21 5.25 4.08 5.81 4.84

Thể loại: 3x3 speed:
17.00 15.15 13.61 16.05 16.06
bad avg ever

Thể loại 4x4:
72.68 65.46 69.22

Thể loại 5x5:
179.18 155.25 194.90