PDA

View Full Version : [Mùa giải 1] kỳ 4 (10/10 - 15/10)WarKing
09-10-2011, 01:22 PM
Kết quả [Mùa giải 1 - kì 3]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-1-ky-3-3-10-8-10?pid=202014#pid202014)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 U' R2 D' U2 R2 B2 D2 B2 D L2 B2 U' L' U L B2 D' L' F D
2.F2 L D2 R F2 R B2 L B2 R2 F L' D' R B' U2 B2 U' F L' F
3. B' U2 L2 D2 U2 B R2 U2 B' U2 B F2 U B D' L F R B' L F'
4. U2 L2 D B2 R2 U F2 R2 B2 U2 L' D' F R' U B' R' F2 L2 D' U
5.U2 L2 B2 L2 U' B2 R2 D2 U' B2 F2 R' F' R D L' F2 D B2 F' U2


- Speed 2x2: 5 scramble


1.F' R2 F U' R2 F R' U' F'
2. R' U2 R U' F R2 F R' F'
3. F2 R2 U R U' R U' F R2
4. U' F R U' F R U' F2
5. F' U F' U R F2 R2 U' R' F2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L2 B2 F2 U' B2 L2 B2 U2 R2 F' D F' D' L' U R' B D B2 R2
2.B2 U2 R' D2 U2 F2 R' D2 R2 F2 R U F L' U2 L2 R' B U' F D
3.L' U2 R2 B2 F2 R' B2 U2 R' D2 R2 F' U' L F L U' L2 U R
4.R2 B2 D2 R2 D R2 U' B2 D F2 R D' R2 D B' U2 L2 B D' L' B'
5.B2 U' R2 D' F2 U2 B2 U' B2 L' B F R D U' L D' U' L' U'


- Speed 4x4: 3 scramble


1. Fw' Rw' Fw F2 L' Uw U R D L' B2 Fw Uw2 Rw' R2 D2 F' Uw2 L' R' F' D' R Fw D Rw2 B U' Rw B' L' Rw2 B2 Fw D2 Rw2 R2 D Rw' R'
2. Uw2 R F L R D2 R' Fw' Rw2 U' B2 L2 Fw2 F Rw2 D2 B2 Rw' D' Uw2 Rw R2 Uw L' Rw D2 R D' U2 B Fw F' L2 U' Fw L U2 F' R2 D2
3. B L R2 Uw' L2 R2 D2 B' Fw2 Rw' U B2 F2 Uw2 U' F2 Rw2 B Fw' U R D' Uw' B Uw' U' L Rw U' Fw2 L B U' Rw' Uw2 L2 Rw Uw2 L Uw2


- Speed 5x5: 3 scramble


1.Uw' Lw U B' R Bw Rw B2 D' Uw2 B' Fw2 D' Fw' D2 B Uw2 U' B2 L2 Uw' L2 Lw2 B R2 F L2 D2 Uw2 Rw2 F' L Bw2 Fw' F2 R2 B2 Uw Lw2 Rw Fw Uw2 U' Rw2 Bw2 Uw F' D2 Uw2 F D' B L' Lw2 Dw Uw Bw Fw Rw' Uw'
2. D' U' Bw F Rw' Dw2 B2 Fw2 U Bw F' U' Bw F' Lw2 Uw' L' B Dw Lw' U' Rw U' Bw' Dw2 F2 Dw2 Uw Lw2 Fw2 L F Rw' Dw Rw2 Uw' Rw' F' Dw' Fw Dw' B' D' R D2 Dw' U R2 Fw' L2 Rw2 D' Dw' Uw B2 L' Fw' D' U Lw2
3.L Bw D2 R F Lw' B F2 R2 U Lw2 Dw2 Uw2 U' B Lw2 Rw2 R Dw' R Bw Rw2 B2 Bw' Uw2 Bw2 Uw B2 Fw D2 U2 Fw2 F' Dw' F2 L B2 D2 R B Lw2 Uw2 U2 Lw2 Dw2 U B Dw2 F' Lw2 Bw Fw' F2 Lw2 Bw L' Rw Bw' Rw' R'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. L B U' R U' B R' l r b' u
2. U' R' U B L R' B' L R r b' u'
3.U' R B' L' B R' B' U L l r b- OH 3x3: 3 scramble


1.L' F2 U2 L' F2 R U2 L F2 R2 F2 U2 R' F' U R U L' F2 L2 R
2.R F2 R' D2 R2 B2 R D2 B2 L B2 F' U' F2 D2 L' F' D U' B R
3.R U2 L' B2 L U2 L2 B2 U2 F2 R U B' F R D U B L B2 F


- BLD 3x3: 3 scramble


1.U2 R2 F' L2 F' R2 B' R2 F L2 F' D' B2 R B' U F2 L D2 F'
2.R2 D2 F2 R D2 L U2 F2 L2 R U B' F2 R D2 R2 F' D' U L R'
3.L2 R D2 R' B2 D2 F2 R' D2 U F2 L' B U R F' R2 U L F2 R
Kết quả


http://ne8.upanh.com/b6.s12.d4/bfa3d6c533a75ea637df455370ceb8e6_36691358.1.bmp

http://ne1.upanh.com/b1.s11.d3/abc0b1cfe294715d21850fc1542f02b5_36691361.2.bmp

http://ne3.upanh.com/b2.s16.d2/e995163e8462fb803f58be5e07d2122f_36691363.3.bmp

http://ne7.upanh.com/b4.s18.d2/e1e9712a54d1d918dddeb08e11bbb397_36691367.4.bmp

http://ne0.upanh.com/b3.s19.d1/e81f57aa1f4312f2350ea363842a18f8_36691370.5.bmp

http://ne2.upanh.com/b1.s19.d2/c9952e6199f8d2d90fb561364a04df6b_36691372.6.bmp

algo_optimi
09-10-2011, 04:31 PM
Nick : algo_optimi
3x3 speed : 16.02 15.21 17.30 15.92 17.07

5x5 speed : 02:33.93 02:24.89 02:30.38 02:35.76 02:30.12

OH 3x3 : 43.66 42.73 47.29 49.91 49.28

lecuong9691213
09-10-2011, 06:01 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loai : pyraminx
Thời gian: 6.35 5.40 5.58

WarKing
12-10-2011, 08:16 AM
Up, mọi người vào tham gia thi đấu nào...

kaka_bs
12-10-2011, 07:43 PM
Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 5.84 7.35 4.09 4.94 5.61
cmt: scram khá dễ:smile:

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 14.98 16.25 15.80 15.16 17.73

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 94.94 93.13 86.35
cmt: :cry::cry:

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 29.80 34.06 26.18

Thể loại: 3x3 BLD
Thời gian: 282.66 DNF DNF
cmt: :cry::cry::cry: