PDA

View Full Version : [Advance] Nhận biết PLL từ 2 hướngwochuy91
10-10-2011, 01:42 AM
Dịch từ website của Sarah Strong


Trong bước PLL, các trường hợp hoàn toàn có thể được nhận biết từ 2 hướng và bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm kỹ năng nhận biết nó 1 cách thật nhanh và chính xác.
Đầu tiên chúng ta cùng đến với những trường hợp đơn giản mà hi vọng là ko cần giải thích
Ua http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl1.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl11.gif?t= Ub http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl12.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl13.gif?t=
H http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl14.gif?t= Z http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl15.gif?t=
Ja http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl16.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl17.gif?t= Jb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl18.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl19.gif?t=
F http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl110.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl111.gif?t= T http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl112.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl113.gif?t=
Ra http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl114.gif?t= Rb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl115.gif?t=
Aa http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl116.gif?t= Ab http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl117.gif?t=
V http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl118.gif?t= Y http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl119.gif?t= Na http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl120.gif?t= Nb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl121.gif?t=


Các trường hợp còn lại sẽ được chia thành 3 loại dựa trên góc hoán vị của nó
I. Cả 4 góc đã đúng vị trí
Khi mỗi bên có 1 bộ “đèn pha” (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2d91lht.png?t=) (gọi giống như ở ss/wiki ấy mà :p, ở đây ám chỉ 2 màu xanh lá hay 2 màu cam), trông nó sẽ như thế này
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl122.gif?t=
II. 2 góc đối diện nhau cần đổi chỗ
Khi mỗi bên có 1 bộ 2 màu sắc đối diện (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/ngsnj4.png?t=) (xanh lá & xanh dương, đỏ & cam)
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl123.gif?t=
III. 2 góc liền kề nhau cần đổi chỗ
Khi chỉ có 1 bên có “đèn pha” (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2d91lht.png?t=)
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl124.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl125.gif?t=
Khi chỉ có 1 bên có bộ 2 màu sắc đối diện nhau (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/ngsnj4.png?t=1318208053)
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl126.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl127.gif?t=

1 "mẫu" đôi khi rất hữu ích để bạn phân biệt các trường hợp
Chút nữa bạn sẽ thấy cái hay của nó, còn bây giờ bạn cứ nhìn lướt qua nó một lần đã, chúng trông như thế này
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl128.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl129.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl130.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl131.gif?t=

Cái có thể tận dụng tiếp đó là những block 2x1, nó có thể nằm bên trong hoặc bên ngoài
cách xác định như sau
Khi ở bên ngoài, khối này sẽ bao gồm một trong hai góc xa, và khi nó được vào bên trong, nó sẽ bao gồm các góc nằm ở trung tâm
Bên ngoài http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl132.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl133.gif?t=
Bên trong http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl134.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl135.gif?t=
Góc hoán vị hoàn toàn có thể nhận ra bằng cách nhìn vào 4 màu của những viên góc (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/1-2.gif?t=1318207740) đang hiện ra trước mặt bạn, bạn sẽ nhận dạng chúng nhanh và dễ dàng hơn khi thực hành nhiều lần các trường hợp và kết hợp 1 số mẹo sau đây:

wochuy91
10-10-2011, 07:27 AM
nếu chưa quen với mấy cách xác định trên thì ở mỗi trường hợp các bạn hãy nhấn vào liên kết mình in nghiêng màu tím nhá

BẮT ĐẦU


I. Trường hợp 4 góc đã đúng (Ua, Ub, Z)
Khi có màu của 2 viên góc là màu đối diện với viên cạnh nằm giữa (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/106zzav.png?t=), nó là pll U
Ua http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl136.gif?t= Ub http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl137.gif?t=

Khi ko phải trường hợp trên, ta đếm số lượng các màu xuất hiện,
Khi có 3 màu, nó là pll U
Ua http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl138.gif?t= Ub http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl139.gif?t=
Khi có 4 màu, nó là pll Z
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl140.gif?t=

II. 2 góc đối diện nhau cần đổi chỗ (V, Y, E)
Block 2x1 sẽ phát huy tác dụng ở đây
Khi block ở bên ngoài (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2wbw049.png?t=), nó là pll V
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl141.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl142.gif?t=
Khi block ở bên trong (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/20a84sx.png?t=), nó là pll Y
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl143.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl144.gif?t=
Nếu ko nhìn thấy block này, yên tâm, giờ là lúc lợi dụng các “mẫu”
Khi có 1 "mẫu" ở bên trong (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/3-2.gif?t=), nó là pll V
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl145.gif?t=
Khi có 1 "mẫu" ở bên ngoài (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2-3.gif?t=), nó là pll Y
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl146.gif?t=
Khi không có mẫu nào, nó là pll E
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl147.gif?t=, http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl148.gif?t=


III. 2 góc liền kề nhau cần đổi chỗ (Aa, Ab, F, Ga, Gb, Gc, Gd, Ja, Jb, Ra, Rb, T)
Đấy là những trường hợp hay gặp nhất, nó cũng là khó khăn nhất để nhận ra một cách nhanh chóng.
Mỗi pll có 1 bộ “đèn pha” và 1 block 2x1 ở 1 nơi nào đó
và vị trí tương đối giữa chúng sẽ được sử dụng để phân biệt các trường hợp


Phần này sẽ chia làm 5 trường hợp
A. 0 “đèn pha”, 1 block (Ga, Gb, Gc, Gd. Aa, Ab, T)
Nhìn vào viên màu góc nằm phía ngoài block
TH1. Nếu nó là màu đối diện của block, nó là pll (Gb, Gd, Aa, Ab,)
TH2. Nếu ko phải là màu đối diện, nó là pll (Ga, Gc, Ra, Rb, T)

Nếu là TH1, nhìn vào vị trí của block
Nếu block bên trong (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/rvvkwl.png?t=), nó là pll G
Gb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl149.gif?t= Gd http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl150.gif?t=
Nếu block bên ngoài (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/iepk5e.png?t=), nó là pll G hoặc A

Để phân biệt 2 pll này, nhìn vào màu sắc của 2 viên cạnh
Nếu nó là những màu sắc đối diện (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/x244cx.png?t=), nó là pkk G
Gb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl151.gif?t= Gd http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl152.gif?t=
Nếu ko là những màu sắc đối diện (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/j73jpw.png?t=), nó là pll A
Aa http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl153.gif?t= Ab http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl154.gif?t=


Nếu là trường hợp 2, nhìn vào vị trí của block
Nếu block bên trong (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2q8696w.png?t=), nó là pll G
Ga http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl155.gif?t= Gc http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl156.gif?t=
Nếu block bên ngoài, nó là pll R hoặc T
Để phân biệt pll R và T, đếm số lượng màu xuất hiện
Nếu có 3 màu, nó là pll R
Nếu có 4 màu, nó là pll T
Ra http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl157.gif?t= Rb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl158.gif?t= T http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl159.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl160.gif?t=

B. 0 “đèn pha”, 2 block (Ja, Jb)
Đây là cả 2 pll J, để phân biệt chúng, hãy nhìn vào sự định hướng của các block
Nếu các block hướng sang bên trái (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/ir7trq.png?t=), nó là pll Ja
Ja http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl161.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl162.gif?t=

Nếu các bock hướng sang bên phải (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2zoyc7m.png?t=), nó là pll Jb
Jb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl163.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl164.gif?t=

C. 1 “đèn pha” 0 block (Ga, Gb, Gc, Gd, Aa, Ab, Ra, Rb)
Nhìn vào viên cạnh giữa bộ “đèn pha”
TH1: nếu là màu sắc đối diện của “đèn pha” (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/a2ud75.png?t=), nó là pll Gb hoặc Gd
Gb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl165.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl166.gif?t= Gd http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl167.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl168.gif?t=


Th2: nếu ko phải màu sắc đối diện của “đèn pha” (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/zxwdjk.png?t=) , nó là pll Ga, Gc, Aa, Ab, Ra hoặc Rb)
Nhìn vào màu 2 viên cạnh
Nếu là những màu đối diện nhau (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2zxqjxl.png?t=), nó là pll Ga hoặc Gc
Ga http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl169.gif?t= Gc http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl170.gif?t=

Nếu ko phải là những màu đối diện nhau (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2467tjs.png?t=1318209943), nó là pll Aa, Ab, Ra hoặc Rb

Để phân biệt chúng, ta quan sát xem chúng có chứa mẫu (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/icl2yh.png?t=) không, các pll R sẽ có, còn pll A không có
Aa http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl173.gif?t= Ab http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl174.gif?t= Ra http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl171.gif?t= Rb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl172.gif?t=

D. 1 “đèn pha” 1 block (Aa, Ab, Ga, Gc)
Đếm số lượng các màu xuất hiện
Nếu có 3, nó là pll A
Nếu có 4, nó là pll G
Aa http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl175.gif?t= Ab http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl176.gif?t= Ga http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl177.gif?t= Gb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl178.gif?t=

E. 0 “đèn pha” 0 block (Ra, Rb, F, Ga, Gc)
Nhìn vào màu các viên cạnh
TH1: nếu là 2 màu đối nhau (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/x244cx.png?t=1318209109), nó là pll R
Ra http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl179.gif?t= Rb http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl180.gif?t=


TH2: nếu không phải đối nhau (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/2467tjs.png?t=1318209943), nó là pll F hoặc G
Để phân biệt chúng, ta quan sát xem chúng có chứa mẫu (http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/9giry8.png?t=) không, pll F sẽ có, còn pll G thì không
F http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl181.gif?t= http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl182.gif?t= Ga http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl183.gif?t= Gc http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/pl184.gif?t=


Hi vọng nó sẽ giúp các bạn có thể cải thiện thành tích (đặc biệt là với những ai đã sub 15)
Thank to Sarah Strong

ntd252
04-10-2013, 07:36 PM
không muốn đăng nhưng ảnh die hết rồi bạn ơi

Dr X
04-10-2013, 08:10 PM
Tương đói khó!Thank's bác đã chia sẻ!

ntd252
04-10-2013, 08:56 PM
có thấy ảnh đâu mà "cảm ơn" hả bạn

rubikmar
04-10-2013, 10:03 PM
Thấy gì chết liền á bác ơi :ok:

Dr X
05-10-2013, 06:32 AM
Bác ý đã mất khá nhiều thời gian để post bài thì đương nhiên cần thank rùi.Mỗi tội không xem được anh!