PDA

View Full Version : [Speed 3x3] 5 cube in row: 2:10.27nanotek2711
16-06-2009, 03:12 PM
hừm 2 con bự khó nhai wá làm xong mỏi cả tay
lKE7mEngsb8

nhozz.rhjno
16-06-2009, 03:23 PM
Lúc đầu văng cục cube thếy thương lun :(