PDA

View Full Version : [Mùa giải 2] kỳ 1 (17/10 - 22/10)WarKing
18-10-2011, 09:52 AM
Kết quả [Mùa giải 1 - kì 4]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-1-ky-4-10-10-15-10?pid=202474#pid202474)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 D2 B' D2 F' U2 B2 F' D2 F' L' B2 L2 U B R2 U F' R' F2
2.D2 F2 R U2 R2 F2 L2 F2 R' F U2 L' B R2 F' U' R2 U2 B L'
3. L D2 R2 F2 L F2 R2 U2 B2 R2 F2 U' B2 D' F' R2 D L' D2 R' B'
4. F' U2 R2 B2 L2 F' L2 B U2 B' D B U L U' B2 F U R' B' F2
5.U2 F2 D2 U' L2 B2 U' F2 U' F2 R' B2 U' F' R' B' D' B' L' D' B2


- Speed 2x2: 5 scramble


1.R' U' R U' F' U' F2 U' F' U2
2. R2 U' R' U R U' F2 U' F
3. F' U R' F2 R F' R U R' U2
4. U2 R' F2 R' U F' U' R F'
5. U2 R U R' F2 R' U2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.F2 L B2 R' U2 R2 D2 R F2 D' F U F R B2 F' L R' B' U F'
2.D F2 U2 L2 R2 U B2 U2 L2 B2 L2 R2 F L U2 R F' L B U2 R2
3.R2 F' R2 F' U2 F' L2 F L2 B U2 B D F R U' L D2 L R
4.U2 R2 U2 R' U2 R B2 R B2 F2 R' F L' D U L' F2 U' L' F U2
5.U' F2 U F2 U B2 L2 B2 L2 F' U F' U L' R2 D B' F R'


- Speed 4x4: 3 scramble


1. Rw2 D' U' L D' B' F2 D2 Rw2 Uw' Fw2 L' Rw2 D' L U L' R' Uw2 B R2 U2 F Uw U' R2 Uw' U2 B' F2 R' U Fw L U2 L' U B2 F' U'
2. L' U B2 U F L2 R' B2 Rw2 D' Fw' R2 D B' D L B2 Rw2 Fw D2 F2 L Rw2 R Uw2 R U Rw' Uw2 Rw' R Uw' F2 L D Fw F Rw Uw2 Rw
3.R U Fw2 L U' L2 B2 Rw2 Fw Rw' R D2 Fw' F' L D' B2 R D2 U2 R' B2 Fw2 F D L U B2 L2 Rw' F D2 Rw F U L' D2 B F Rw'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Rw Uw2 B Lw B Fw' F' L2 D L Dw Bw2 Fw2 U' Bw' Lw R2 F U L Rw' R' D2 U' Fw2 D' L' F' Rw B' D2 L' D2 Uw' Fw2 Uw2 Bw Fw2 F2 Lw' B' R' Dw2 Bw' L' R Dw' U' F Rw2 R D2 Dw2 Uw' R' B2 R' U2 Bw U'
2. Lw Bw R' Uw2 U Fw2 Dw2 B' Lw2 R' B' Lw' Rw Dw L2 Dw' L B2 Uw2 U' Rw' D' Lw2 B' Rw2 D2 Fw Rw' Dw' Lw2 Rw2 F2 L Lw2 U2 B2 U' Rw Uw' Bw2 Uw' F Rw' Dw' B2 Fw' F2 R B2 Fw U2 Fw' L2 Uw2 Bw' Fw' Dw2 Uw' L R'
3. D2 Uw U2 F' D2 Rw2 R D2 L2 Rw2 Fw2 Lw2 B Uw' R' Dw2 Fw Dw Lw2 B Dw Uw' B2 Dw Uw2 U F2 Rw2 F' D' Dw2 L2 D Dw B Bw L2 R Bw2 Lw2 Rw2 R2 Bw2 L D2 F' D Uw2 Bw' D2 Uw Fw Dw R2 Bw' F' Uw2 Rw' D U2- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. L' U L' U' B' L' B' l r
2. U B' L' R L' B U' L' r' b'
3.U' R B' L' R B' L R B b u'- OH 3x3: 3 scramble


1.R2 U R2 U2 L2 B2 D F2 U L2 U' B2 L B' L2 F D2 F2 U L' F'
2.L2 U' R2 F2 D2 B2 U B2 U' F2 R2 D2 U' L' B2 R B U2 F2 R U
3.R2 U2 F2 R2 D' R2 F2 D L2 B2 U' B' L2 F' U' R2 U2 L F D' U2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 D' B2 R2 F2 R2 D2 B2 D L2 D' F U L D2 R2 F' L' R2 D B2
2.B2 L R D2 U2 L' B2 L' B2 D2 L B R' D2 F D' F L R F' L2
3.D2 U2 L' R2 U2 L2 B2 R F2 R' D2 F2 D' B2 U' B R F' L' R' BKết quả

http://ne4.upanh.com/b1.s20.d1/76459365991c38a65635b85bf10ddd14_36924304.1.bmp

http://ne6.upanh.com/b5.s20.d1/6c7bd014b85b776843b1e49ca60d57b1_36924306.2.bmp

http://ne8.upanh.com/b4.s9.d4/e3bf12c797d98b0a1e2f8c7eab29e329_36924308.3.bmp

http://ne9.upanh.com/b5.s15.d2/71b79a07e57d8dfb2f0e8c8104cd3cfa_36924309.4.bmp

http://ne2.upanh.com/b4.s7.d2/ca727b0287461a680074d0bf5b946740_36924312.5.bmp

lecuong9691213
18-10-2011, 06:36 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 3.56 4.22 4.78
cm: scram tuần này dễ qué :surrender:

Châu Pooh
19-10-2011, 02:24 PM
nick: poohbeo1997
thể loại: 2x2x2
thời gian: 11.37 10.44 8.51 10.24 9.07

kaka_bs
22-10-2011, 04:30 PM
Nick: kaka_bs

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 6.91 8.47 5.53 5.30 7.38

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 15.92 15.25 15.74 13.37 15.66

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 76.77 86.08 85.77

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 27.61 26.49 33.88