PDA

View Full Version : [Mùa giải 2] kỳ 2 (24/10 - 29/10)WarKing
23-10-2011, 12:08 PM
Kết quả [Mùa giải 2 - kì 1]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-2-ky-1-17-10-22-10?pid=203051#pid203051)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.R2 U2 R2 B2 F2 D' L2 U2 B2 D B2 U R2 B' D U2 B F2 L' U2 F
2.F' D2 L2 D2 B U2 L2 F2 R2 D B2 U B U R F' U' L2 D2 L
3. R2 D2 F2 L F2 L2 D2 L D2 R' B R' U' F L' D' B' L' U2 L R
4. F2 R F2 L' B2 L' D2 B2 R2 F2 R' D' L R2 F L U' F' L2 U R
5.L2 B2 D2 U2 R' D2 R' B2 F2 R' D2 L2 D F U2 B' R U B2 D' F'


- Speed 2x2: 5 scramble


1. F' U' R' F2 U F2 U F' U'
2. R F U2 R U' F2 R U2 R'
3. F R' F2 R F' U2 F' R' F'
4. U' R' U2 F' U2 F2 U' F' R
5.U F2 R' F' U2 R F' R2 U


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L2 B2 L' D2 L U2 L2 D2 R2 F' R2 B2 U' F2 L U' R F L2 R'
2.U2 F2 D F2 L2 F2 L2 D L2 U2 L2 U' R B F' L2 D F2 R2 D2 L2
3.B' L2 B L2 F L2 B2 R2 F U2 B2 R2 F' L D B2 F U R' B L'
4.F U2 R2 U2 B2 F' R2 F' D2 U2 B' L F' L F2 R F D F' U' F2
5.L2 D B2 U R2 B2 D2 R2 U' L2 F2 D2 R F D U' B2 R2 B' R U


- Speed 4x4: 3 scramble


1. Uw2 U' L Uw' Fw Uw U2 Rw Fw2 F L F' D' L Fw Uw' Rw' B2 U L' R' U2 R' F L2 Rw2 B F2 D F' L' R U F D2 R Fw D2 R2 B2
2.Rw2 B2 Rw' D2 Uw2 L B' Rw' R' B2 U R U' B Fw R D2 U B2 Fw2 L D' Rw' R2 F R' U2 L R U Rw2 R' Fw R2 F' Uw L2 Rw2 R B
3.L' Rw2 Fw2 F' L2 R B2 F' Uw2 B2 U2 Fw' Rw R2 Fw U2 L' Rw' R2 U Rw' R2 Uw B' R' B2 Fw L' Uw' R' Uw' B F2 R D U Rw2 Fw F Rw


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Uw' B2 F2 Rw Fw' U Lw' R' Fw' Lw R F' U B' Bw U' Bw2 D' Dw' Fw' Rw' F2 Rw2 U2 Lw' B Lw2 F2 Uw' R F2 L' Dw L2 Dw' Fw' Uw U2 R' Fw' R B2 Bw2 Rw Dw Lw2 R2 Dw2 Fw F' L' Lw Rw2 R Uw U' B2 Fw2 Rw Uw
2. L' F2 Dw Bw2 L D' Fw' U2 Bw' Uw Rw' Dw Rw2 Uw' Lw Uw2 B Bw2 Rw Fw2 L' Fw U2 Bw D Dw U B' Fw' D' Uw2 B' Lw2 Fw' L Lw D2 Rw R2 Fw D Uw Bw D2 U L' R2 Fw2 Dw' L' Dw Lw2 Uw' B Dw2 Fw2 F2 L Bw' Uw2
3. B Fw2 Dw2 Bw2 Rw' B2 Bw2 D U2 Bw Fw F' Lw Uw2 R B2 Fw F' Dw2 U Bw2 L2 Lw' D2 Uw' F2 Uw F Uw' U' B2 F L2 Dw' Rw Fw Lw B Lw R' B' Fw Rw2 D Uw2 U' Rw' Dw2 Rw2 Uw' L2 Uw Bw F D2 Lw Dw R' Bw' F'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1.U R U' B' L B' R' U' l' r b
2. R' U L' R B U' R' l' r' b
3.R U' B' U B' U' R' B' l r' b u'- OH 3x3: 3 scramble


1.U2 R2 F L2 F2 U2 F' R2 U2 L2 F L' D R F2 D2 F L2 U R U2
2.U2 L' F2 L2 D2 R' B2 D2 R' U2 L' B' D' L2 F' U2 R B' L' R' B'
3.D2 L2 B2 L2 F' U2 B' F U2 F' R F' U' R2 F D2 L F R' U2 F2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.B2 U L2 U' F2 R2 U' R2 B2 U' B2 R U2 B U L D2 F L B D'
2.R2 D2 R2 B2 F2 U' B2 D' L2 D L2 D2 L' B2 L2 D B R2 U2 R2 D2
3.F L2 U2 R2 D2 F' R2 F2 L2 U2 B L' B' R2 B' F' D' L2 U B2 R2Kết quả


http://ne4.upanh.com/b5.s6.d2/b676463caca625e0de0097aebee729e4_37357254.1.bmp

http://ne9.upanh.com/b3.s13.d5/bd0184e2903341899c5ce39e352ac879_37357259.2.bmp

http://ne3.upanh.com/b5.s10.d1/2c69f747b95b722c81ec1ec0fdc1dc77_37357263.3.bmp

http://ne7.upanh.com/b4.s15.d2/b58a02bf64fc285d0d6c4992db37e01f_37357267.4.bmp

http://ne3.upanh.com/b1.s20.d1/d63b39e5787a6d59247f3bc718000a1f_37357273.5.bmp

http://ne3.upanh.com/b3.s12.d1/e648369cdc45f2d06d6b011d177ea495_37357283.noname.b mp

lecuong9691213
23-10-2011, 12:19 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 4.90 5.54 5.78

kaka_bs
23-10-2011, 11:17 PM
Nick: kaka_bs

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 7.68 6.89 6.29 7.74 6.09
cmt: bình thường

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 14.50 16.87 14.15 16.12 16.19


Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 89.84 100.56 89.84
cmt: phát 2 look quá tệ:aboom: ,2 phát cùng thời gian:smile:
http://ne7.upanh.com/b6.s1.d1/b776b426d8cb14d4d4ca445cac0f8796_36958657.trung.bm p

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 32.48 33.29 30.84

lxhxxnxxx
23-10-2011, 11:31 PM
Nick: lxhxxnxxx

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 14.61 14.68 15.58 13.44 13.75

tuantu94
24-10-2011, 12:06 AM
3x3 speed :
15.83 15.21 12.58 13.66 12.31

4x4 speed:
74.28 71.91 69.09

2x2 speed:
5.65 6.53 5.71 4.66 4.46

5x5 speed:
176.47 152.08 168.34

hgly
26-10-2011, 08:50 PM
Nick: hgly
3x3 speed:
14.81 11.30 12.65 13.84 11.40

boyhtc
28-10-2011, 09:29 AM
Nick: boyhtc
3x3 speed:
19.24 22.13 18.17 22.03 17.98