PDA

View Full Version : [Mùa giải 2] kỳ 3 (31/10 - 5/11)WarKing
01-11-2011, 10:56 AM
Kết quả [Mùa giải 2 - kì 2]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-2-ky-2-24-10-29-10?pid=203561#pid203561)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.D' L2 U' B2 D2 L2 U' L2 U' L2 U R2 U' B' L D2 F' L2 F U F2
2.B2 U2 F2 D2 L2 U' R2 F2 L2 F2 U F' D2 L' D2 B R' U F' D' U
3. U2 F2 L2 F2 U' B2 D R2 U2 R2 D2 R2 B' D2 U2 R' U' B R' F R
4.R B2 D2 U2 L D2 R2 B2 D2 U' F2 R2 F' D' U2 R B U2 L2 R
5.U2 F D2 F U2 B L2 B R2 B' L2 F' U' L' F U' R B U' R' U'


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R2 F2 R U' R F' R U R2
2.F' U' F2 R2 U' R F2 R2 U
3. R U' F U2 F U2 R U R'
4. U2 R U' F' U2 F2 U' R'
5.U2 R' F2 R' U F U R' U'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L2 F' R2 B' D2 R2 B2 D2 F R2 F2 D L2 B F2 L' F2 R2 D U F'
2.F2 L U2 L F2 R U2 R2 U2 B2 R2 B F2 L' B2 D2 U' R2 F2 R' U'
3.L2 F L2 B D2 B2 F' L2 U2 R2 D U2 L' D2 R' U F D' B U'
4.R2 D2 L2 R2 F2 L2 D2 U R2 D' U B L U F' R B2 D B F2
5.D2 L2 F L2 R2 B' R2 B2 L2 D2 U F2 L U2 F2 R B D2 L U L2


- Speed 4x4: 3 scramble


1.U' R2 D U Rw' Uw2 R Uw' B L2 Uw U' L2 D' Uw B2 F2 U2 B' F L' Rw R2 D L2 Rw' D Rw' R2 B2 Fw2 Uw' R' D2 Rw2 U' R2 D2 Fw' Uw2
2.D2 B D R2 F L' B' Rw B' F D' B' Fw F' D2 U' L' R2 F2 U Rw' R2 U F2 Uw F Uw' B' L2 U' R2 Fw' D B2 Rw2 F2 R2 Fw2 L' D2
3.U2 L' Fw2 Uw' L2 U2 B Fw2 U' B2 F U2 B Fw' F' D' F2 Uw' Rw' Fw' R' Fw' R F' R' F' D' Uw' L' R B2 L' B2 Fw L2 Uw F2 Uw B F


- Speed 5x5: 3 scramble


1. R2 Dw Uw R D R' U2 Fw2 Uw2 R' Dw Uw2 L' Rw R2 Dw Uw2 U Lw' Rw2 R2 Uw Rw2 R2 Bw' Dw F' Rw Fw2 F2 Rw Fw Dw' Lw Bw' Lw R' Dw' Uw' R' D2 Dw2 L2 R' Fw D' Lw' D2 U' B' Bw2 Uw2 F2 D B' Rw2 F L2 B2 Bw2
2. U' Lw' Rw B Lw F2 U F2 D2 Rw F2 Rw2 Dw U Rw' U' B' Fw' F' R' B D' R2 Uw2 Rw Fw D L' Lw' D2 U' L2 Rw B2 Rw2 R Uw2 F' Lw B' Lw Uw2 L' F' U Lw Dw' Bw D2 U2 B Dw' Uw' Lw B' L' Lw2 Rw' F2 Rw'
3. Rw Bw2 D' Uw U Rw' Uw2 L' D' F' D2 Bw2 Uw' Rw D2 Dw' Uw' B' F U' Bw2 Uw Lw' B' Bw' Dw Bw2 Fw2 Uw U2 Fw F2 L' Rw2 Bw2 Dw' L Dw' B2 D2 B2 Fw' U2 Rw B Fw2 R' Fw Dw B2 U2 R' Bw2 Fw2 Dw2 Uw' B Dw' F L- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1.U' R U B' U B' R' r u'
2. U' R B U' B R' L U l r b'
3. B L U R' L R B' r' u'- OH 3x3: 3 scramble


1.L B2 U2 B2 U2 L' F2 L' D2 F2 R' D U R' B' L2 F R F' L U2
2.L2 U B2 L2 U' R2 U' L2 D2 L2 R2 B D' U2 R F L U2 L B2 U'
3.U2 B2 D2 L2 F2 D L2 R2 D' U' L' F' L F L B' L R B U' R


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 B' U2 F2 L2 B' L2 B' R2 F R' B D U2 L' R2 U2 R D F' U'
2.L2 D2 B2 L2 U L2 B2 U2 B2 D2 R F' L2 D' U' L' D R D L2 R'
3.L' D2 L B2 L R2 D2 R' U2 F2 R F' U2 F R' U' L R F' U' B'Kết quả

http://nf3.upanh.com/b2.s6.d4/7d87b06af65aef376e954abfa5884489_37911903.1.bmp

http://nf4.upanh.com/b6.s7.d2/2f70c111f67a82b16ed6f95721bc86eb_37911914.2.bmp

http://nf1.upanh.com/b3.s5.d3/1f83d7037d9ec7757f49e7424833914d_37911921.3.bmp

http://nf2.upanh.com/b2.s11.d4/662800512cfb2bede21679973827c78d_37911942.4.bmp

http://nf2.upanh.com/b2.s11.d4/662800512cfb2bede21679973827c78d_37911942.4.bmp

http://nf6.upanh.com/b4.s13.d1/ba4e3e83342be4849b42aa88399fead6_37911966.6.bmp

http://nf4.upanh.com/b1.s3.d3/e2a8dfe638f4ecd1e3f4da4cbba1fc58_37911974.7.bmp

vam_nnt
01-11-2011, 01:13 PM
mở hàng nào!
nick: vam_nnt
thể loại: Match the scrambles
Thời gian: 7.24 6.61 5.68 5.39 4.93

THể loại: speed 3x3
Thời gian: 8.44 11.98 12.11 11.32 10.95

THể loại: OH
Thời gian: 30.88 30.25 27.13

lecuong9691213
01-11-2011, 05:39 PM
nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 6.67 4.80 4.73

khongcogingoairubik
01-11-2011, 07:43 PM
bóc tem thứ 3
Nick: khongcogingoairubik
Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 14.09 20.36 16.10 22.41 15.83

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 43.26 34.36 33.92

tuantu94
01-11-2011, 08:25 PM
2x2 speed
5.02 5.56 5.58 5.18

3x3 speed
12.06 15.18 10.50 16.63 11.68

44 speed
66.41 65.66 69.78

comment: phát thứ 2 bị pop tung tóe ko thì sub 50..., phát đầu va cuối đều double pairty

5x5 speed
143.46 134.94 155.53

kaka_bs
02-11-2011, 07:31 PM
Nick: kaka_bs

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 7.33 6.02 4.92 7.47 7.37
cmt: con 2x2 LL ngày càng tã:plaster:

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 12.57 16.53 15.71 12.70 16.08

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 85.63 77.20 84.83

Thể loại: 3x3OH
Thời gian: 31.16 29.33 32.41

kiemvuonga
04-11-2011, 02:03 PM
Nick: kiemvuonga
Thể loại: speed 3x3
Time: 17.61 15.42 16.48 14.14 18.81
Cm: híc chán ghê chả ổn định gì cả