PDA

View Full Version : Soft 4x4kidrock2007
04-11-2011, 11:49 PM
Chưong trình đưa ra solution 4x4
Charles Tsai: http://www.cubing.net/software/files/c_w_tsai.zip
mới test thử chẳng FM gì cả chỉ là đưa ra solution thôi,cm vui vẻ

lecuong9691213
05-11-2011, 10:22 PM
thấy cái này trên ss cũng khá hay :-?
http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?18615-Five-Step-4x4x4-Solver