PDA

View Full Version : [Kevin Hays] Hướng dẫn 6x6kaka_bs
05-11-2011, 06:46 PM
Dành cho những ai đang muốn cẩi thiện thành tích 6x6:smile:
Đây là clip của người đang xếp hạng 1 TG avg bộ môn 6x6:smile:

http://WWW.youtube.com/watch?v=SdKzpO_95Pw&feature=player_embedded#!

nguồn: speedsolving (http://www.speedsolving.com/forum/forum.php)