PDA

View Full Version : [FMC]--[Tuần 3 Tháng10]--[6/11 -> 13/11]kidrock2007
06-11-2011, 07:11 PM
Mọi người vào xem luật và cách post bài (http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8845&pid=121354#pid121354)
Khi tham gia thi đấu FMC thì cũng đồng thời chấp nhận và tôn trọng những những quy định được nêu ở trong đường link ở trên.Nên mong các bạn tuân thủ nhé !!! Đây là scramble : L2 R F2 D2 R' F2 R2 B2 U2 B2 F' U2 L2 R2 U' L' F' U B' F2 L R B' F2 D U2 R' B' D B' (http://fmc.mustcube.net/fmccomp.php?round=371&type=2)

Lưu ý :
_Giải từ 40 move trở xuống phải giải thích(xây block,sử dụng cách nào,vv) ,nếu không giải thích coi như DNS or DNF
_Ngày giờ kết thúc là 22g ngày 12/11/2011
Vậy thôi chúc thi đấu tốt đẹp và đừng dùng soft
Mọi ý kiến thắc mắc xin gởi vào topic luật thi đấu FMC hàng tuần

Thông báo : Vì lecuong9691213 đã hết khả năng lợi dụng nên các FMC tuần sau mình sẽ đảm trách.

kaka_bs
06-11-2011, 09:38 PM
B' R D2 L' x'
R U R' y' U' R U2 R'
y U2 R U2 B U2 B' R2 U2 R U2 L U2 L'
R' U R U' B U B'
y' l' U2 L U L' U l'
R L U2 R' L' y' R' U L' U2 R U' L U2

51m:cry:

lecuong9691213
06-11-2011, 09:44 PM
D2 L2 F D2 (block 222) _4m
B' R' B U2 R2 U2 F L' U2 L ( block 223) _10m
U' F R2 F' U R' U2 R U R' (cross+ f2l#3,4 + cross U not zbf2l) _10m
F R U R' U' x R2 D' R2 U' R D R'B (zbll) _13m
total: 37 moves :sogood:

tạm thế đã quên triple xcross rồi :sogood:

kidrock2007
07-11-2011, 12:14 AM
Scramble: L2 R F2 D2 R' F2 R2 B2 U2 B2 F' U2 L2 R2 U' L' F' U B' F2 L R B' F2 D U2 R' B' D B'
Solution :
F D2 F2 B' (block 2x2x1 + hide block 2x2) (4/4)
D' R2 D' F' U F' U' (2 block 2x2x1 + hide block 2x2) (7/11)
R' F' L' F2 R U2 R U' R' (lật và hóa vị cạnh) (9/20)
Còn nữa ...........
Đang tập Lars ,còn cùi quá :smile: