PDA

View Full Version : [Mùa giải 2] kỳ 4 (7/11 - 12/11)WarKing
08-11-2011, 09:47 AM
Kết quả [Mùa giải 2 - kì 3]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-2-ky-3-31-10-5-11)Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.R2 U2 R' D2 U2 L B2 R F2 U2 R2 F2 R D' R U2 F' U B' L U2
2.B2 F2 R2 F2 D2 U2 R' F2 R B U' L' R' B F' U' B' F2 D' L R2
3.F L2 F2 R2 B' L2 F L2 U2 B' D2 U L2 F U B' L' D B2 D2
4.L2 F2 D' B2 U2 L2 R2 U' L2 B2 R2 U2 B U2 L' D F L B' R B'
5.U' B2 R2 F2 R2 U B2 R2 U R U2 B' L B2 R D U' R F D2 U'


- Speed 2x2: 5 scramble


1.F R U' F2 R2 U' R U' F2 U'
2.R' U2 R' F U2 R' U' R2 U2
3. U' F2 R F' U2 F U F2 R2
4. R2 U F' R F U' F2 R2 U
5.U2 F R U2 F R' F2 R'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.R2 U2 R' D2 U2 L B2 R F2 U2 R2 F2 R D' R U2 F' U B' L U2
2.B2 F2 R2 F2 D2 U2 R' F2 R B U' L' R' B F' U' B' F2 D' L R2
3.F L2 F2 R2 B' L2 F L2 U2 B' D2 U L2 F U B' L' D B2 D2
4.L2 F2 D' B2 U2 L2 R2 U' L2 B2 R2 U2 B U2 L' D F L B' R B'
5.F2 U2 L U2 F2 U2 B2 L' D2 B2 L2 B D' R' F2 U R B L' B2 R2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. L' R2 U Rw2 F D' Fw' D L2 Rw2 U' R U' R' B' F' D2 B' F2 Uw' Fw2 L R U F2 D2 Uw U L2 Rw2 D Uw' Fw2 U2 R Fw R' B2 L Fw'
2. U L' B Uw' U2 F2 L Uw' U L D' L' F' D2 B D U L2 Rw' D Uw B2 R2 B' Fw2 Rw' Fw' U Rw' B' U2 Rw B Fw F Uw' B' F' U R2
3.U R' B2 Uw' Fw Rw' Fw' D Fw D' B' Fw' F U B D' U2 Rw F' Rw2 B Fw' L2 U L B Fw2 F' L Rw' Fw' F D Rw D' U2 Rw D' B R'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. L2 R' Dw' Rw' Dw' L' Lw' F' Dw' Uw' U2 R F2 Dw2 F' D' Uw Rw' B2 Bw Dw Fw' R' F U' Lw' B' F Uw2 Fw2 D' L Lw Rw2 D' R' D' L' Uw B' Bw R2 Uw' Fw Dw2 Fw Lw Bw' Lw' Fw2 F U Fw' Rw Fw' L2 B Dw Uw R2
2. L' Uw' Rw' U2 Lw R' D B Rw2 F2 Uw R' D B2 Fw L2 Rw R2 Fw2 Lw' Uw' Bw Fw L' Fw' L2 Uw' F' Lw2 F U2 Lw' R' F2 D2 Dw B Bw R2 B2 U2 L2 U2 Fw' Lw F' D' U2 Bw' D2 L Rw D' Lw2 Bw Lw Bw D' B2 Fw'
3. Uw2 F Rw' D2 Dw2 U' Rw' Bw Rw2 B L2 Rw Uw2 Fw' Dw' Uw2 Bw2 D2 Lw' U' B Bw F2 Rw' U2 Rw Dw2 U2 R Dw' Uw' Lw' Rw2 R2 Fw' F' R' F R2 B L Lw' R' D2 B' Lw2 Dw' Uw' F2 L2 R D' Uw2 U2 L2 Rw D' L Dw2 F2- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1.U R' B L' B R L' U' B r' b'
2. L' B L' U B' L R' L l' r b' u'
3. B L U' R' L B R' L' l' b u'- OH 3x3: 3 scramble


1.B2 U2 F' U2 F2 R2 D2 U2 B L2 F2 L' B' F2 U' R' F2 D B L' U'
2.D2 B R2 D2 B D2 L2 F2 D2 L2 F' D F D' B L2 R' B D U' R'
3.F2 U2 L U2 F2 U2 B2 L' D2 B2 L2 B D' R' F2 U R B L' B2 R2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 B2 U2 F2 U F2 U B2 R2 U R2 F U2 L' D R F U B2 L2 B
2.D2 U2 R D2 L' U2 R' F2 L' D2 U2 L' B' D R' D2 L R2 U2 B' L
3.D2 R' F2 L F2 U2 R B2 F2 L R' D B F2 L B' D B F' D2 F2Kết quả


http://nf0.upanh.com/b4.s1.d1/9556e89f584d747f454211cf5194602a_37913780.1.bmp

http://nf8.upanh.com/b3.s6.d3/82ff39ac8e40c45e9f692fdb51b5af38_37913788.2.bmp

http://nf7.upanh.com/b5.s11.d2/6f81d303944e3600b736e5041b04531d_37913797.3.bmp

http://nf9.upanh.com/b3.s15.d2/b5167f13a5a31136d49a00e14c63ad1a_37913809.4.bmp

http://nf1.upanh.com/b4.s7.d1/59e65da6c77cde55cef9470693cb7789_37913821.5.bmp
http://nf6.upanh.com/b5.s15.d2/80c3b50439331650a3780c6ebe593967_37913836.6.bmp

kaka_bs
08-11-2011, 01:13 PM
Nick: kaka_bs


Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 4.93 6.76 8.21 5.54 7.05

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 13.52 14.50 12.68 14.37 12.17
cmt: quá tốt:smile:
Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 87.58 90.62 83.62

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 30.20 30.74 30.99
cmt: toàn 30:boss:

lecuong9691213
08-11-2011, 05:47 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 7.02 5.37 5.77

hvt041162
08-11-2011, 07:51 PM
Thể loại: 3x3 speed
Thời gian: 19.16 18.48 17.44 18.64+ 19.94
AVG: 18.86s

Thể loại: 2x2 speed
Thời gian: 9.16 7.75 9.05 6.94 6.99
AVG: 7.93S
:smile:

ba0pr09x
08-11-2011, 08:06 PM
3x3 speed:
15.28 14.00 12.65 13.58 14.22

2x2 speed:
5.43 5.27 7.16 5.63 5.77

44 speed:
83.34 65.97 69.36

hgly
12-11-2011, 01:44 PM
3x3 speed:
12.98 13.70 13.10 12.54 11.57

3x3 match the scrambles:
6.10 7.26 6.99 6.91 6.77

OH 3x3:
37.29 44.41 33.37

CMT: Buồn ngủ :shot: