PDA

View Full Version : [Mùa giải 3] kỳ 1 (14/11 - 19/11)WarKing
13-11-2011, 12:37 PM
Kết quả [Mùa giải 2 - kì 4]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-2-ky-4-7-11-12-11?pid=205193#pid205193)Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)


Hướng dẫn gửi kết quả
Vì lý do rất khó bảo mật khi sử dụng Google Docs, các bạn hãy dùng cách này, cũng rất nhanh và thuận tiện.
Hướng dẫn:
1- Sau khi bấm giờ xong, các bản hãy mở 1 trình soạn thảo văn bản (khuyến cáo sử dụng WordPad, NotePad, và Word)

2- Chắc các bạn đều biết phím TAB trên bàn phím? Điền vào trình soạn thảo với mẫu như sau: tg1 [TAB] tg2 [TAB] ................
Với: tg1, tg2 là thời gian bấm giờ lần 1, 2....

3- Copy tất cả thời gian bạn đã gõ vào khung Post Reply của forum, post bài bình thường với mẫu:
Tên nick trên forum: abc
Thể loại thi đấu: (3x3 4x4 5x5 pyraminx....)
Thời gian: (đã nói ở trên)
Lời bình: .......
Lời góp ý thêm về cuộc thi (nếu có)


Có 1 số lưu ý sau:
1- Điền thời gian (tính bằng giây). Các bạn nhớ hãy viết dấu "." thay vì dấu "," nhé. Ví dụ "43.03" chứ không phải "43,03".
Đặc biệt, khi bấm giờ các loại big cube (4x4 5x5 v.v) bạn hãy sử dụng cách ghi giờ bằng giây toàn bộ.

2- Giữa tg1 và tg2 ko có khoảng cách, chỉ có TAB.

3- Có thể 4rum sẽ hiển thị như bạn đã cách khoảng bình thường nhưng mình có thể edit bài và dễ dàng copy.

4- Thể thức BLD post thời gian tổng của Nhớ và Giải

5- Khung soạn thảo Post Reply không thể sử dụng phím TAB được

6- Bạn có thể xem hình mình họa nếu ghi thời gian bằng Notepad:

http://farm3.static.flickr.com/2459/3758259554_d004065dcb_o_d.jpg

[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, sẽ bị del thằng. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 R2 U F2 D' U2 B2 R2 U' F2 R U2 L' U B R B' F2 L' R'
2.D2 B2 D2 U2 L' F2 D2 L R F2 D2 U L2 R2 B2 L' D' L' B R U
3.B2 R' B2 D2 L2 D2 R F2 L2 F2 D' L' B2 L2 B D F L' U2 R'
4.D2 L D2 L D2 R2 D2 F2 D2 F2 L F2 U' L F' D F' L' D' R
5.U' L2 D R2 B2 F2 U' B2 R2 D2 L2 D' B' D L' F R' D2 U2 B U2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R' F' R U' R2 U' F U
2.R' U2 R' F R' F' R U2 R U2
3. F' R2 U2 R' F R2 U' R F'
4. F' U2 F' U2 F2 U' F' R
5. F R U2 F' U R' U2 F2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L B2 D2 L B2 R D2 F2 R' F2 U' L D' F' D2 B D' F2 U L F'
2.U' R2 B2 L2 D2 R2 U' L2 D R2 U2 R' F' U L' B' L2 B D U2 R'
3.B' U2 L2 B D2 R2 B L2 F' L2 F L' F D2 F' U B' R2 D U2 R2
4.U' L2 F2 U L2 U2 F2 U2 B2 R2 D2 B D B' L' U B L F' L2 R'
5.D' B2 D2 R2 D' U2 L2 D' B2 L2 B2 R' B' U L' F' U' F2 D' L U2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. Uw Rw F' L' F' U' B U2 L2 Fw2 D' F D' R2 F2 R2 B2 R2 F L2 R2 F' Uw Fw' F2 D' Fw D' L2 R' Uw' Rw D' Uw2 B L2 Rw' R F D'
2. R2 B2 Fw2 Rw B' U' Fw2 R2 F' R2 Uw2 Fw Rw' R2 Fw2 F' D' R D' F2 L' Fw Uw F' R Fw Uw Rw U2 B L' Fw' Uw2 Rw' U L2 R' B2 Uw R'
3.Rw R2 F2 D2 B' Rw R2 B' D' Rw2 Fw2 F L Fw F' U2 Rw Fw Uw B2 U2 Rw' R Uw' Fw2 Uw' U F2 R2 D Uw' U' B2 L' F2 Rw2 D2 Fw' F D'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Dw2 Uw2 Lw' Uw Lw2 R2 B2 L2 Uw' L2 Lw U2 Rw' F2 Lw' Rw2 R' Dw' U' Rw' Dw B2 F D B Fw F2 R2 B2 D Uw2 Lw' Rw2 Bw' Rw' D2 R' D' Lw2 Uw' Fw2 Lw2 Fw' F L R Fw' F2 Rw' D' B2 Bw2 Uw' U' L' R' U2 L' Uw' U2
2. U Rw U2 Bw' Fw' F' Uw2 Lw2 Rw D2 Rw R Dw2 L2 Lw' Rw' Bw Uw' Lw Dw2 U' R' B Lw Rw Bw2 D' Rw' R' B2 L' Fw' Dw2 L' R Bw2 F D B2 D2 R Fw2 Rw2 Uw B' F' Dw R2 D' Fw Rw' R B Fw Lw D Uw' Lw' D Lw'
3. U Rw U2 Bw' Fw' F' Uw2 Lw2 Rw D2 Rw R Dw2 L2 Lw' Rw' Bw Uw' Lw Dw2 U' R' B Lw Rw Bw2 D' Rw' R' B2 L' Fw' Dw2 L' R Bw2 F D B2 D2 R Fw2 Rw2 Uw B' F' Dw R2 D' Fw Rw' R B Fw Lw D Uw' Lw' D Lw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1.R U' R B' U' L R U L' r' u'
2. B L' U' B U' R U' l' b'
3. U L R' U R' U L R' B u- OH 3x3: 3 scramble


1.B2 D2 U2 L B2 L2 R F2 L' D2 U R D R U2 B' F U' F R F'
2.U F2 D L2 D2 R2 D' R2 U2 B2 L2 U' B L2 B R D2 R2 U2 L B'
3.B L2 B L2 F D2 U2 B2 R2 F' L D2 L U F D' B' U2 F U' R2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.B2 R' B2 L' U2 B2 R' U2 L D2 B R D U L2 U2 F' L U2 B F2
2.L2 R F2 L' U2 B2 U2 F2 R' F2 L U' B R' B' L' F L F2 L' F2
3.R2 B' L2 B' D2 B L2 B2 L2 D2 L2 U R U F2 U F' D L F2 DKết quả:

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/20111128184128yxAn____7.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/20111128184127Acje____6.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/20111128184125Un6x____5.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/20111128184124A5II____4.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/20111128184123J7I4____3.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/20111128184122AGYt____2.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/201111281841219Lld____1.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/da69519f-0bd7-4a2e-b6de-c0e67392144d/2011/11/28/2011112818412087So____8.jpg (http://up.meotom.net)

lecuong9691213
13-11-2011, 12:47 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại: pyraminx
Thời gian: 4.33 4.12 4.22
vãi scram :72:

kaka_bs
13-11-2011, 01:06 PM
Nick: kaka_bs


Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 7.78 5.98 6.63 3.70 4.53
cmt: scram khá dễ nhưng thành tích vẫn cùi:plaster:

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 14.83 14.56 14.95 12.55 14.22
cmt: 4 phát 14s

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 82.33 88.77 78.20


Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 28.09 32.98 30.53

manhlinh
13-11-2011, 01:23 PM
Thể loại: Rubik Magic
Thời gian: 2,31s 3,02s 1,89s
Cmt: Thành tích gà quá

hvt041162
13-11-2011, 06:49 PM
Thể loại 3x3 speed
Thành tích: 13.83 18.47 16.03 16.19 19.74
AVG:16.90
(chơi lần đầu avg dc 16.19 thế mà quên ghi thành tích lại phải chơi lại:plaster:)

Thể loại 2x2 speed
Thành tích: 7.28 6.48 5.45 6.89 7.66
AVG: 6.89
:smile::smile::smile:

P/s: bất kì bộ môn nào cũng chỉ làm 1 lần thôi bạn nhé, thành tích 3x3 của bạn xem như ko tính. Thân!

PROHacker1804
15-11-2011, 12:55 PM
Thể loại : speed 2x2
Thành tích : 12.60 12.21 12.93 8.53 11.03

Thể loại : speed 3x3
Thành tích : 34.00 27.57 31.58 26.21 30.63

Thể loại : Rubik's Magic
Thành tích : 2.04 3.22 2.30

thaison.ace.94
17-11-2011, 12:43 PM
Thể loại: Speed 3x3x3
Thời gian: 25.47 24.70 23.84 22.42 24.67

dung271994
19-11-2011, 07:00 PM
Thể loại : 5x5
thành tích : 113.45 117.31 125.67

WarKing
19-11-2011, 10:21 PM
Đề nghị các bạn điền rõ tên nick vào bài post.
Kì sau bài nào sai thể lệ sẽ bị del thẳng tay ko thương tiếc.

hgly
19-11-2011, 10:26 PM
Nick: hgly
Speed 3x3:
9.85 12.44 12.80 12.82 12.79
3x3 Match the scrambles:
5.58 6.94 7.28 5.98 6.35
OH 3x3:
35.09 37.45 29.34