PDA

View Full Version : [FMC]--[20/11->26/11]kidrock2007
19-11-2011, 10:51 AM
Mọi người vào xem luật và cách post bài (http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8845&pid=121354#pid121354)
Khi tham gia thi đấu FMC thì cũng đồng thời chấp nhận và tôn trọng những những quy định được nêu ở trong đường link ở trên.Nên mong các bạn tuân thủ nhé !!! Đây là scramble : D' L2 D2 U2 R' L2 D F2 B' L2 R F' R' U' R' L' F2 D B' U D' B D' F D

Lưu ý :
_Giải từ 40 move trở xuống phải giải thích(xây block,sử dụng cách nào,vv) ,nếu không giải thích coi như DNS or DNF
_Ngày giờ kết thúc là 22g ngày 26/11/2011
Vậy thôi chúc thi đấu tốt đẹp và đừng dùng soft
Mọi ý kiến thắc mắc xin gởi vào topic luật thi đấu FMC hàng tuần

GunNhox
19-11-2011, 11:36 AM
D' L2 D2 U2 R' L2 D F2 B' L2 R F' R' U' R' L' F2 D B' U D' B D' F D

cross: x2 U2 B2 L U' F (5 MOVES)

F2L:
x2 L' U' L U2 R U R' (7 MOVES)
L' U L U' L' U' L (7 MOVES)
y' U L' U L U F U' F' (8 MOVES)
y2 R' F R F' R' F R F' (8 MOVES)

OLL: y' R' F R B' R' F' R B (8 MOVES)
PLL: U2 y' R2 B2 R F R' B2 R F' R (10 MOVES)

=> 53 MOVES :shame:

lecuong9691213
19-11-2011, 12:32 PM
D R B2 U2 R' (block 2x2_5m)
z R U R2 F R F' (block 2x2x3_6m)
x' F2 y' F' L' U2 L F (f2l #3_6m)
y U' R2 B U B' U' (f2l #4_6m)
D' R U2 R' D R2 U R' U R U (zbll_11m)
Total: 34m :shame:

kaka_bs
20-11-2011, 10:55 PM
R B' R' U' R' L F2 L B' x
B U' B' U' F' U' F
y U2 R' U R2 B' R' B
U2 R U' B U' B' U R'
y R U R' U L' U2 L U' R U2 L' U M' B
=46m

post cái mới,ít hơn 2 moves:smile:

khongcogingoairubik
23-11-2011, 07:58 PM
x-cross: y' R U R' U R U' R' U B' u y B' U2 R' u' B' u U' R B' R'(20 moves)
F2l#3:y R' U2 R U'R' U R (7 moves)
F2L#4+OLL:U2 R U2 R'U RU' R2 U' R U' R' d R' U R B (17 moves)
PLL:U y R U R' y' R2 u' R U'R'U' R' u R2 (13 moves)
===> 57 moves