PDA

View Full Version : Quảng trị vào báo danh nèSpectre_Cuber
16-12-2011, 08:34 PM
TÌnh hình rất cki là mình đang thiếu bạn cùng chí hướng rubik ở quảng trị, nên ai đồng hương thì vào báo danh cko bik danh cái nè :P