PDA

View Full Version : [Fisher] cube đầu taysiro_chuoi
23-06-2009, 07:01 AM
Sau 3 ngày làm việc vất va đây là thành quả.Tự nhận xét thì thấy chưa hài lòng.Hình của em nó
http://i684.photobucket.com/albums/vv210/anh95_tb/Hnhnh070-1.jpg
http://i684.photobucket.com/albums/vv210/anh95_tb/Hnhnh071.jpg
http://i684.photobucket.com/albums/vv210/anh95_tb/Hnhnh074-1-1.jpg
vi đang rất cần tiền nên ai có nhu cầu thì hốt giùm con nay giái cả thi tính sau[/quote][/code][/php]

DuyKhuong
23-06-2009, 07:14 AM
Nhìn chấp nhận được, tuy nhiên, hình nhỏ quá, nhìn muốn mở mắt :D

thandia
23-06-2009, 08:29 AM
các mặt bên làm chưa phẳng;), góc còn lồi ra