PDA

View Full Version : màu zhanchihaiphongclupcity
20-12-2011, 12:31 PM
zhanchi nước ngoài có nhiều màu . cả trong suốt nữa., sao việt nam chỷ có đen trắng vậy ta:D:smile::smile::smile::smile:

hachanuy1
20-12-2011, 12:41 PM
đơn giản là vì ít người mua nên ít người nhập

haiphongclupcity
20-12-2011, 01:48 PM
đơn giản là vì ít người mua nên ít người nhập

:shot: một câu trả lời zã man:stick: