PDA

View Full Version : cho em hỏi 1 ít về F2Lleemin123
25-12-2011, 10:02 PM
khi lắp rubik F2l thấy màu nào là lắp màu đó hay có phải theo trình tự nào hok??=D=D
VD:lắp xog pair này sẽ lắp các pair kề cạnh nó theo vòng tròn như lắp tâm 4x4

kaka_bs
25-12-2011, 10:04 PM
ko cần trình tự
look được pair nào thì làm pair đó luôn:smile:

chuacaybimbim
31-12-2011, 12:12 PM
mình cũng look pair nào làm pair đó luôn bạn ah`! :smile:, chẳng bít các Pro lắp thế nào.

haidangIT
31-12-2011, 12:49 PM
thấy đôi nào dễ thì làm trước và làm luôn , chính vì thế nên tập F2l 4 hướng :smile: