PDA

View Full Version : Hướng dẫn BLDboyhtc
26-12-2011, 10:42 AM
Trước khi vào nội dung mình xin được giới thiệu sơ qua về chủ nhân clip này

Anh hiện đang là kỷ lục gia Multiple Blindfolded 23/25
http://WWW.youtube.com/watch?v=XGlFO1NpXiY&feature=channel_video_title

Vô địch 3x3 blindfolded tại giải world rubik's cube champions ship tại Thái Lan vừa rồi với thành tích 31.41

http://WWW.youtube.com/watch?v=qz82EgqfaMA&feature=channel_video_title


Xin chào tất cả mọi người,

Tôi đã dành vài tuần cuối cùng làm việc trên hướng dẫn này.
Tôi không có ý định trên đây là một món quà Giáng sinh, nó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên tôi đã hoàn thành vào Giáng sinh.

Tôi đã cố gắng để làm cho hướng dẫn này là toàn diện và dễ hiểu nhất có thể.
Hy vọng rằng điều này sẽ thúc đẩy nhiều người hơn để học hỏi cách giải quyết của Rubik Cube bị bịt mắt.

http://WWW.youtube.com/watch?v=idRv29MhQ74

Key parts:
Conjugates and setup moves: 6:20
The buffer and targets/cycles: 8:22
Intro recap: 10:10
Edges: 10:39
Corners: 16:07
Flipped/twisted pieces: 19:10
Parity: 21:38
Example solve: 23:07
Memorising: 32:47


Joël's tutorial (solvethecube.110mb.com/blindfold.html)

Memory methods (http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/BLD_Memorization)


List of Letter pairs (http://www.speedsolving.com/wiki/index.php/List_of_letter_pairs)
-------------------------------------------------
Algorithms:
T-perm: R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
J-perm: R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L
L-perm: R' U2 R U R' U2' L U' R U L'
Y-perm: R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R
R-perm: L U2 L' U2 L F' L' U' L U L F L2 U
-------------------------------------------------------------
Solution for edge targets:
UF = J-perm
UL = T-perm
UB = L-perm
FU = Lw' (L-perm) Lw
FR = Dw2 L (T-perm) L' Dw2
FD = Lw' (J-perm) Lw
FL = L' (T-perm) L
LU = L' Dw L' (T-perm) L Dw' L
LF = Dw' L (T-perm) L' Dw
LD = D Lw' (J-perm) Lw D'
LB = Dw L' (T-perm) L Dw'
BU = Lw (J-perm) Lw'
BL = L (T-perm) L'
BD = Lw (L-perm) Lw'
BR = Dw2 L' (T-perm) L Dw2
RB = Dw L (T-perm) L' Dw'
RD = D' Lw' (J-perm) Lw D
RF = Dw' L' (T-perm) L Dw
DF = D' L2 (T-perm) L2 D
DL = L2 (T-perm) L2
DB = D L2 (T-perm) L2 D'
DR = D2 L2 (T-perm) L2 D2

Solution for corner targets:
UBR = L-perm or R D' (Y-perm) D R'
UFR = F (Y-perm) F'
UFL = F' D (Y-perm) D' F
FLU = F' D (Y-perm) D' F
FRU = R2 D' (Y-perm) D R2
FRD = R F (Y-perm) F' R'
FLD = D (Y-perm) D'
LFU = F2 (Y-perm) F2
LFD = D2 R (Y-perm) R' D2
LBD = D2 (Y-perm) D2
BUR = R' F (Y-perm) F' R
BDL = D' R (Y-perm) R' D
BDR = D' (Y-perm) D
RUF = R' (Y-perm) R
RUB = R2 (Y-perm) R2
RDB = R (Y-perm) R2
RDF = Y-perm
DFL = F' (Y-perm) F
DFR = F' R' (Y-perm) R F
DBR = R2 F (Y-perm) F' R2
DBL = D F' (Y-perm) F D'
-------------------------------------------------
Image suggestions for edge targets:
UF = UFO
UL = ultra-quick (the Flash)/Hulk
UB = sUBmarine
FU = Fugitive
FR = Fridge
FD = Food
FL = Flower/flour/flood
LU = Lute
LF = Leaf
LD = Lead
LB = Lobster
BU = Bull
BL = Blood
BD = Bed
BR = Bear
RB = Robber
RD = Rubber Duckie
RF = Roof
DF = Dolphin
DL = Doll
DB = Disco Ball
DR = Dragon
-------------------------------------------

Ví dụ

Scramble với U -Trắng, F - xanh lá
sau đó giải vơi U - Xanh Lam, F là Đỏ

D U B2 F2 U2 L2 D' L2 B2 R2 U2 L F' L' F' U' B' U2 L' F2 D

Corners:
UBR = R D' (Y-perm) D R'
DBL = D F' (Y-perm) F D'
FLU = F' D (Y-perm) D' F
FRU = R2 D' (Y-perm) D R2
DFL = F' (Y-perm) F
DFR = F' R' (Y-perm) R F
RBD = R (Y-perm) R'

Fix parity: y' (R-perm) y

Edges:
DL = L2 (T-perm) L2
DF = D' L2 (T-perm) L2 D
UB = L-perm
RD = D' Lw' (J-perm) Lw D
BR = Dw2 L' (T-perm) L Dw2
DB = Lw2 (J-perm) Lw2 or D L2 (T-perm) L2 D'
LB = Dw L' (T-perm) L Dw'
UF = J-perm
FL = L' (T-perm) L
FR =Dw2 L (T-perm) L' Dw2
UB = L-perm

Flip UL:
shoot to UL: T-perm
shoot to LU: L' Dw L' (T-perm) L Dw' L
-------------------------------------------------
Formula to reassure all pieces have been cycled: t = u + c
If t=u+c you have cycled all the pieces.

Where:
t = No. of targets
u = No. of unsolved pieces (excluding buffer and flipped/twisted pieces)
c = No. of cycle breaks (ie. how many times you break into a new cycle)
http://WWW.youtube.com/watch?v=xFjkMSpwl9A&feature=player_embedded#!

haidangIT
26-12-2011, 12:17 PM
bóc tem ,bài hướng dẫn khá chi tiết , từ lúc mở đầu , video chất lượng tốt . Mình mong bạn sưu tầm những clip chất lượng tốt để hướng dẫn về cách giải 3OP :smile::smile:

elite
26-12-2011, 12:22 PM
đây là cách giải gì vậy mọi người:confuse:

hachanuy1
26-12-2011, 12:33 PM
pochmann method cách này dễ sử dụng nhưng chắc giải hơi lâu

haidangIT
26-12-2011, 12:37 PM
mình thấy mới đầu nên học 3OP vì đa số mọi người dùng theo công thức CFOP giải 3x3 nên học 3OP đầu tiên vừa không phải học nhiều công thức , vừa sáng tạo :smile:

mrlonely
26-12-2011, 08:21 PM
Cách giải này sẽ tốn nhiều move hơn cách bình thường nhưng bù lại dễ học hơn và tỉ lệ miss thấp hơn, thanks bạn đã chia sẽ.

lkhphuc
30-05-2012, 10:16 AM
mình chỉ xài được image suggestion for edge targer thui.
dễ nhớ