PDA

View Full Version : CLB Rubik trường Đinh Thiện Lý thi đấuBluegon
30-12-2011, 09:47 AM
CLB này mình đã lập từ tháng 8 và hoạt động thứ 6 hàng tuần, người quản lý CLB là mình :smile:
Đến cuối HKI mình muốn kiểm tra thực lực của cả CLB nên tổ chức thi đấu.


CLB có 10 thành viên
Nguyễn Tấn Hưng (Bluegon)
Nguyễn Quan Minh Phú (TemujinWR)
Nguyễn Thái Anh Quốc (JakeNguyen)
Nguyễn Hữu Thái (chưa tạo nick forum)
Nguyễn Hoàng Dũng (chưa tạo nick forum)
Hoàng Phương Nam (chưa tạo nick forum)
Hoàng Tuấn Minh (chưa tạo nick forum)
Lương Quốc Lân (chưa tạo nick forum)
Nguyễn Thành Nhân (chưa tạo nick forum)
Lê Hoàng Phúc (chưa tạo nick forum)

Hiện giờ thì chỉ có 2 thành viên là đam mê rubik một cách đúng nghĩa còn 7 người còn lại mình sẽ lội kéo sau :smile:

Thành tích
http://ng3.upanh.com/b1.s1.d5/9e2039706209d429cb582a691fce995d_39487123.thidau.p ng

Clip

Nguyễn Tấn Hưng
http://WWW.youtube.com/watch?v=SJC-y4pP8zI
3x3 : (19.30); 18.20; 18.67; 18.96; (18.16) Average : 18.61
2x2 : 9.14; 9.68; (7.74); 12.01; (DNF) Average : 10.28
chưa chải đầu =))
Lần sau không cho tên Tuấn Minh quay nữa :what:

Nguyễn Thái Anh Quốc
http://WWW.youtube.com/watch?v=s6KDZ1-i4F8
3x3 : 26.62; 30.17; (24.96); 29.53; (32.83) Average : 28.77
2x2 : 13.08+2; (DNF); 34.65; (34.76); 32.18 Average : 28.67
Ở phần 2x2 chỉ quay được 2 lần cuối

Nguyễn Quan Minh Phú
http://WWW.youtube.com/watch?v=pDCnJA7JIho
3x3 : 31.54; (31.09); 34.02; (34.40); 31.34 Average : 31.09
2x2 : (8.35)+2; (21.47); 19.00; 17.18; 9.54 Average : 15.11

Không quay được phát đầu của 3x3 và phát cuối của 2x2.

Hoàng Tuấn Minh
http://WWW.youtube.com/watch?v=s6KDZ1-i4F8
3x3 : 52.76; 56.07; 51.76; (1 :02.33); (48.24) Average : 53.53
Phát cuối không có quay.

Nguyễn Hoàng Dũng
http://WWW.youtube.com/watch?v=LLFIUnAskpM&feature=related
3x3 : 1 :16.90; 1 :14.32; 1 :11.41; (1 :08.52); (1 :26.03) Average : 1:14.21
Không quay được phát cuối.

Hoàng Phương Nam
http://WWW.youtube.com/watch?v=2eZlQOjJSgA
3x3 : (DNF); 2 :52.34+2; 2 :33.18; (1 :44.83); 1 :50.73 Average : 2:25.42


Hiện chỉ có 6 người thi đấu, 4 người còn lại mình sẽ update sau.

jakenguyen1
30-12-2011, 09:44 PM
mình pro wa :boss: chỉ dứng sau Bluegon:shot: