PDA

View Full Version : Speed Piraminx , Arg.5Loading...
24-06-2009, 06:49 PM
4tiQL_PCd4A
Best record 00:12.29:)

hakhoa96
24-06-2009, 08:32 PM
cube của bạn đẹp đấy , xoay cũng smooth quá :D
xoay rất khéo , tay dẻo rất uyển chuển:D
mỗi tội còn nhiều move thừa quá , lần 1 đáng lẽ xong lâu rồi mà bạn còn làm thêm nhìu bước nữa :( , lần 2 không scramble mấy cái chóp nên time giảm được :D . Nói chung luyện thêm look ahead với học công thức nữa là bảo đảm average xuống dưới 15s ngay