PDA

View Full Version : Bài toán: Số trạng thái của void cubenhatelecom
24-06-2009, 08:55 PM
Từ bài toán trước của bạn Thô Mát :D, mình có bài toán sau tương tự cho cục void cube 3x3x3

a. Số trạng thái có thể có của một void cube 3x3x3 bình thường ?

b. Số trạng thái có thể có của một void cube 3x3x3 nếu tính cả việc được quyền tháo các viên cạnh (edge) và góc (corner) ra và lắp lại ở vị trí tùy ý ?

c. Số trạng thái có thể có của một khối void cube 3x3x3 nếu tính cả việc được quyền tháo các viên cạnh (edge), góc (corner) ra và lắp lại ở vị trí tùy ý ?

d. (câu này khác) Nếu cục void cube được lắp hoàn chỉnh thì trạng thái đó có phải là duy nhất không? Nếu không thì có bao nhiêu trường hợp khác để void cube vẫn đúng

Sẽ thank cho bài viết có tư duy tốt và đáp án chính xác

kidrock2007
21-11-2009, 02:55 PM
em biết câu d nè.Là 6 trường hợp :-":-":-":-"

petalia
10-02-2010, 10:50 AM
em biết câu d nè.Là 6 trường hợp :-":-":-":-"


là 8 chứ =))

zonzongl
16-02-2010, 06:10 PM
em biết câu d nè.Là 6 trường hợp :-":-":-":-"


đúng 8 th chớ