PDA

View Full Version : Hỏi cách làm pattern caronmq231293
17-01-2012, 12:03 PM
Mình bik cách làm caro 6 mặt cho các cube nxnxn với n lẻ bằng cách cứ làm pattern X từ ngoài vào nhưng đối với các cube n chẵn thì ngẫm hoài chả ra!!! Mấy bạn nào giúp mình với!!! :smile::smile:

kaka_bs
17-01-2012, 12:23 PM
nếu chẵn thì hình như chỉ được 4 mặt thôi:ops:

33rubikcube
29-01-2012, 04:21 PM
mình có các cube từ 2x2x2-5x5x5 thì chỉ có 2x2x2 là ko làm đc cái patern này thui :D[hr]
mình có các cube từ 2x2x2-5x5x5 thì chỉ có 2x2x2 là ko làm đc cái patern này thui :D

kaka_bs
29-01-2012, 06:24 PM
mình có các cube từ 2x2x2-5x5x5 thì chỉ có 2x2x2 là ko làm đc cái patern này thui :D[hr]
mình có các cube từ 2x2x2-5x5x5 thì chỉ có 2x2x2 là ko làm đc cái patern này thui :D

cho xem hình đi bạn,chỉ cần con 4x4 thôi:smile:

rdch
07-07-2012, 10:13 PM
44 làm như 33 á, cái tâm 4 cubies :D =D=D=D

KissesHacker
07-07-2012, 11:30 PM
44 làm như 33 á, cái tâm 4 cubies :D =D=D=D


Tặng luôn cho nóng :gach: :gach: :gach:

Với cube chẵn thì (hình như) chỉ caro được với 2 màu không đối nhau, chứ không caro được như cube lẻ: vàng-trắng, cam-đỏ, lục-lam.

rước có cái trang toàn pattern, cả 3x3, 4x4, 5x5 mà không xài nên bỏ link rồi. Chịu khó hỏi Google.