PDA

View Full Version : [FMC] 22/1 -> 29/1lecuong9691213
21-01-2012, 06:27 PM
Mọi người vào xem luật và cách post bài (http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=8845&pid=121354#pid121354)
Khi tham gia thi đấu FMC thì cũng đồng thời chấp nhận và tôn trọng những những quy định được nêu ở trong đường link ở trên.Nên mong các bạn tuân thủ nhé !!! Đây là scramble : U2 R' D' U2 R B2 F' D' F2 R L2 B L' R U' D B' L B' D U' R B' D L'

Lưu ý :
_Giải từ 40 move trở xuống phải giải thích(xây block,sử dụng cách nào,vv) ,nếu không giải thích coi như DNS or DNF ;)
_Ngày giờ kết thúc là 22g ngày 29/1/2012
Cơ cấu giải thưởng:
_Giải thưởng:Không có giải thưởng ,thay vào đó là những kinh nghiệm và những cái thank chất lượng.
Vậy thôi chúc thi đấu tốt đẹp và đừng có dùng soft :|
Mọi ý kiến thắc mắc xin gởi vào topic luật thi đấu FMC hàng tuần

kidrock2007
21-01-2012, 07:07 PM
F B' D' R D RD' R2 F
U2 L2 F' L2 U' F
U2 R L U' L' R' U F' U' F U2
....
ăn cơm
:bad:

lecuong9691213
21-01-2012, 07:08 PM
y x' L2 F' L'
R' F D' F2 (block 223_7m)
B2 U2 L U L' (triple xcross_5m)
B' R B R' U R' U' R (f2l #4 _ 8m)
x' F U' R U2 L U2 L' U2 R' U F' L U' L' U' (zbll_15m)
total: 35m

detucuatazaca97
21-01-2012, 07:21 PM
L F B' U' B D2 F U2
x' y2 F' U' L F' L' F2
y' U2 F' L' U2 L F
y' U2 F' U L' U2 L U2 F
y' F U R U' R' U R U' R' F'
R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R U'
:stick:

kaka_bs
21-01-2012, 09:01 PM
F B' D' F
L' U2 L B U' B'
U' L' U' L2 U L2 U' L
F' L' B' U B L F
y F R B U' B' R' F'
R2 D' R2 U2 R2 D R' D' R' U' R' U' R2 D R'
=???:shot::beauty:

lecuong9691213
21-01-2012, 10:48 PM
F B' D' R D RD' R2 F
U2 L2 F' L2 U' F
U2 R L U' L' R' U F' U' F U2
....
ăn cơm
:bad:


x y' F R' U2 R F' R' F U2 F' R
36m r` :smile:

kidrock2007
22-01-2012, 07:04 AM
F B' D' R D RD' R2 F
U2 L2 F' L2 U' F
U2 R L U' L' R' U F' U' F U2
....
ăn cơm
:bad:


x y' F R' U2 R F' R' F U2 F' R
36m r` :smile:


:doubt:

lecuong9691213
22-01-2012, 08:22 PM
R' F2 U' F' U' D L' D F' R F R' D' B D B' (triple _xcross_16m của Kidrock2007)

F' D' F D L D' L' (f2l#4_7m)
R D R' D R' B R B' R D2 R' D2(LL_12m)
Total: 35m
HAPPY NEW YEAH!!!