PDA

View Full Version : Tổng hợp điểm Thi Đấu Hàng Tuầnjackblk
28-06-2009, 10:21 AM
Đây là topic sẽ tổng hợp điểm Thi Đấu Hàng Tuần.

Mùa giải 2: (đã kết thúc)

http://i629.photobucket.com/albums/uu13/lethientrung/thidauhangtuan/speed_s2_diem.jpg

Baoquoc007
20-08-2009, 11:50 AM
Điểm tổng hợp Mùa giải 2 kỳ 5:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/27/05/56151254047600.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.9176966.html)

Điểm tổng hợp Mùa giải 2 kỳ 4:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/13/12/43861252818222.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.8806990.html)

Điểm tổng hợp Mùa giải 2 kỳ 3:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/07/12/65971252300762.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.8672877.html)

Điểm tổng hợp Mùa giải 2 kỳ 2:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/09/03/11/52551251953995.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.8584029.html)

Điểm tổng hợp Mùa giải 3 kỳ 1:

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/08/23/11/94911251002746.bmp (http://photo.zing.vn/photo/gallery_preview/allsize.8340956.html)

Trần Anh Duy
01-11-2009, 09:54 PM
[Mùa giải 3] Kỳ 7:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/11/03/01/24281257228232.JPG

Trần Anh Duy
29-11-2009, 07:14 PM
[Mùa giải 4] Kỳ 4 - 2009 (23/11 - 28/11):

[attachment=789]

Trần Anh Duy
06-12-2009, 05:54 PM
[Mùa giải 5] Kỳ 1 - 2009 (30/11 - 5/12)

[attachment=800]

Trần Anh Duy
13-12-2009, 06:06 PM
[Mùa giải 5] Kỳ 2 - 2009 (7/12 - 12/12)

[attachment=831]

Trần Anh Duy
20-12-2009, 08:00 PM
[Mùa giải 5] Kỳ 3 - 2009 (14/12 - 19/12)

[attachment=849]

Trần Anh Duy
27-12-2009, 02:27 PM
[Mùa giải 5] Kỳ 4 (21/12 - 26/12):

[attachment=877]