PDA

View Full Version : công thức các rubikkim.boo
04-02-2012, 09:49 PM
Các anh chị chỉ giúp em các công thức rubik từ 2x2 đến 5x5 với ạ./ e xem vid chả hiểu gì --" nản ~

decontuanlan2
04-02-2012, 09:54 PM
lần sao câu hỏi nhỏ thế xuống chat box mà hỏi nha bạn
mấy cái này trong box hướng dẫn có hết rồi nha
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Cf
http://rubikvietnam.com/forum/Announcement-Danh-sach-cac-huong-dan-giai-cac-loai-rubik-3x3x3-4x4x4-5x5x5-Square-Megaminx

kaka_bs
04-02-2012, 09:56 PM
xem mình CT càng khó hiểu bạn ạ
nếu thích thì có đây
2x2 (http://www.rubikvietnam.com/forum/Thread-Huong-dan-giai-2x2x2-theo-Guimond)
3x3 (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-CFOP-for-newbie-update-every-month--12124)
4x4 và 5x5 CT ở đây (http://www.bigcubes.com/)

cubervt94
04-02-2012, 09:57 PM
đây e : http://rubikvietnam.com/forum/Announcement-Danh-sach-cac-huong-dan-giai-cac-loai-rubik-3x3x3-4x4x4-5x5x5-Square-Megaminx
2x2 là góc của 3x3 nên tự => cách giải e nhé :smile: