PDA

View Full Version : [Mùa giải 5] Kì 1 (13/2 -> 18/2)WarKing
14-02-2012, 10:23 AM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)


Hướng dẫn gửi kết quả
Vì lý do rất khó bảo mật khi sử dụng Google Docs, các bạn hãy dùng cách này, cũng rất nhanh và thuận tiện.
Hướng dẫn:
1- Sau khi bấm giờ xong, các bản hãy mở 1 trình soạn thảo văn bản (khuyến cáo sử dụng WordPad, NotePad, và Word)

2- Chắc các bạn đều biết phím TAB trên bàn phím? Điền vào trình soạn thảo với mẫu như sau: tg1 [TAB] tg2 [TAB] ................
Với: tg1, tg2 là thời gian bấm giờ lần 1, 2....

3- Copy tất cả thời gian bạn đã gõ vào khung Post Reply của forum, post bài bình thường với mẫu:
Tên nick trên forum: abc
Thể loại thi đấu: (3x3 4x4 5x5 pyraminx....)
Thời gian: (đã nói ở trên)
Lời bình: .......
Lời góp ý thêm về cuộc thi (nếu có)


Có 1 số lưu ý sau:
1- Điền thời gian (tính bằng giây). Các bạn nhớ hãy viết dấu "." thay vì dấu "," nhé. Ví dụ "43.03" chứ không phải "43,03".
Đặc biệt, khi bấm giờ các loại big cube (4x4 5x5 v.v) bạn hãy sử dụng cách ghi giờ bằng giây toàn bộ.

2- Giữa tg1 và tg2 ko có khoảng cách, chỉ có TAB.

3- Có thể 4rum sẽ hiển thị như bạn đã cách khoảng bình thường nhưng mình có thể edit bài và dễ dàng copy.

4- Thể thức BLD post thời gian tổng của Nhớ và Giải

5- Khung soạn thảo Post Reply không thể sử dụng phím TAB được

6- Bạn có thể xem hình mình họa nếu ghi thời gian bằng Notepad:

http://farm3.static.flickr.com/2459/3758259554_d004065dcb_o_d.jpg

[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ sẽ bị del thẳng. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 B' L2 B' U2 F U2 L2 B' U2 L2 B L U B2 D L' D' B2 U' F'
2.B2 D2 B2 L2 D2 L2 F2 R' B2 U2 R' U' B2 D' R' U L2 F D U' F
3.R2 D L2 F2 D' F2 L2 U2 L2 F2 L2 R F U' L F L U' F2 D U'
4.F' L2 F2 L2 U2 F U2 F2 R2 D' L' B' D' F' U2 R2 D R' U' B'
5.L2 R2 B D2 B2 D2 F R2 B' U2 L F' U' L B2 F' R F R2 F


- Speed 2x2: 5 scramble


1. U2 R U' R U R' U R2 F2 U
2. R' F2 R' U2 F' R U2 R2
3. U' F R U R U' F2 R' U'
4. R' F2 R' U F' R2 U2
5. U F' R' U' F R' F U2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.U F2 U' L2 D2 B2 U2 F2 L2 D L2 B' D L R2 U' L' D2 U' F'
2.F2 L U2 R' B2 L' B2 R' B2 F2 D' L R D' B' L2 F U F2 L' D2
3.B2 L2 F2 L2 D L2 R2 D' L2 U F L2 D' L U2 R D2 L F2 D'
4.L F2 L2 R' U2 L' F2 L2 B' U F' U' F' R F' L U L' D2
5.F' D2 R2 D2 L2 B2 F' L2 B F D L R B D2 U' F D B' D B2


- Speed 4x4: 3 scramble


1.Uw2 B' F Uw L2 Fw L2 Rw2 B2 Uw B Uw' L' Uw2 B' L' R2 U B' L' R2 D' F2 L2 D' R Uw B' L' D Rw2 R' F D' F' L Rw' R2 Uw2 F2

2.R B2 Fw' L Uw2 B2 D' Fw2 Rw' B F' Uw U2 Fw U' Rw D L2 U2 Fw' F D2 Fw' R' D Uw U F2 Rw2 F2 D F' L' B2 F D2 U' Fw2 L' U'

3.L' Uw2 Fw2 F U2 R D U' L Rw' D L B2 R' F Uw' L Uw U2 B2 F U L Rw2 R U B' U' L' U' R' D Uw' R' D2 Uw2 L2 B R D'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. B Fw' R2 Bw Lw' Uw U' L Lw2 B Fw' F' L' Bw' L2 Rw Uw' B2 Lw U B F' L Rw D Fw F2 Dw B2 Bw2 Fw2 D2 B2 Dw' Lw2 Uw2 B' D' Uw' R Fw2 D2 Uw2 F' Uw2 F2 L2 Fw F Dw' Uw' L Dw Fw L' Fw2 Dw2 L Uw' Rw'

2.Bw2 U' Fw' L Fw' Dw2 B' Bw2 F' Uw2 Rw' B2 Fw U' Lw R2 Bw2 D Uw2 Lw2 Rw2 R D2 Fw' Dw' Uw Bw' Uw R2 Uw L Dw' R' Fw' D' L2 B Bw Fw' Lw' Rw2 R F L2 Rw' Bw2 L2 D2 R2 Uw Fw' L2 Lw' F Dw' B' F U2 B Lw'

3. U2 B2 F D U' Bw' Fw F2 D U2 Lw R2 Uw2 L2 R' B2 D' F2 D' L Uw Lw F Uw2 Fw U2 B' Rw Dw' B2 R' D' B' Bw2 F Dw R Dw2 F Uw2 Bw2 Fw L' B' Lw' Bw R Bw' Fw Uw U2 Rw2 Bw' Fw Uw B2 Bw2 R U' B'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. R' B' R B U' R L' l' r' b u
2. U R L U' L' U R' U' l r u'
3. L R L U L U' L B l' r- OH 3x3: 3 scramble


1.D L2 D' L2 R2 D2 L2 B2 L2 F2 U2 B D' B' L F U' F2 U B U'
2.R U2 R' D2 L U2 L2 F2 D2 R' B2 F L' B' F' L' F2 U' B' U' R
3. L' B2 L' F2 L D2 R' B2 D2 F2 L2 F' R B F R2 U' B L2 R'


- BLD 3x3: 3 scramble


1.D' B2 R2 U' F2 R2 D F2 D' L2 U2 L' R F' R' U F2 L2 F' U2 R'
2.R2 B2 R2 B2 D L2 U L2 U' F2 U' R B' L D2 B' D2 F L2 U R'
3.F' L2 F R2 B L2 U2 R2 D2 B' R' F2 R2 U2 R F U L2 B2 D2