PDA

View Full Version : Hybrid 5 phương pháp BLD 3x3mrlonely
15-02-2012, 01:38 PM
Hiện tại thì mình đã biết 6 phương pháp BLD 3x3 như 3OP, pochmann, free-style, T-perm, M2R2, U2U2. Nên mình muốn hybrid các phương pháp lại với nhau để cho các bạn có nhìu lựa chọn hơn trong thể loại BLD.

Mình xin nói sơ cách giải của phương pháp 3OP/T-perm vì thấy nhìu bạn hỏi không bik loại này
Bạn phải lật cạnh và lật góc trước sau đó:
Hoán vị cạnh: lấy viên UR làm chủ, đưa từng viên còn lại vào UL và làm PLL chữ T mà thôi, chỉ có 2 viên UF-UB làm làm PLL chữ J
Giới hạn set move trong hoán vị cạnh là : L,D,d,M
Hoán vị góc thì lấy viên URB làm chủ, đưa các viên còn lại vào URF và làm PLL chữ T, chỉ có viên ULB là làm PLL chữ gì đó, các bạn tự nhìn nhé
Giới hạn set up move trong hoán vị góc là : F2,D

Đầu tiên là :

3OP/T-perm
Cách này dùng cho các bạn đã học xong 3OP nhưng thấy khó làm thành công thì nên làm theo dạng này
Ta sẽ kết hợp lật góc, lật cạnh bằng 3OP, rồi hoán vị cạnh và góc bằng T-perm, sau khi lật cạnh và lật góc bạn sẽ nhớ dễ hơn, set up move dễ hơn, nhất là phần hoán vị góc.

M2/ T-perm
Phương pháp này ta sẽ hoán vị cạnh bằng M2 và hoán vị góc bằng T-perm dành cho ai mún học M2R2 nhưng làm biếng học R2.
Sau khi hoán vị cạnh bằng M2,
Nếu M2 nằm ở trạng thái đúng thì bạn cứ việc hoán vị góc bằng T-perm bình thường mà khỏi sợ pairty gì cả
Nếu M2 nằm trạng thái sai, thì các bạn làm M2 thêm 1 lần nữa, lúc này M2 sẽ trở về đúng đồng thời 2 viên UB và DF sẽ bị hoán vị cho nhau.
Bạn tiếp tục hoán vị góc bằng T-perm, khi hoán vị góc, bạn sẽ bị pairity là 2 viên UB-DF và UL-UR, lúc này bạn chỉ cần làm công thức này là xong
F2 M2U M2U M’U2 M2U2 M’U2 F2

M2/ pochmann
Ở phương pháp này, cũng gần giống với M2/T-perm, nhưng phần set up move ở hoán vị góc ngắn hơn T-perm
Sau khi hoán vị cạnh bằng M2 ta cũng xác định đúng hay sai để làm thêm U2 cho thành đúng
Ở phần hoán vị góc, ta dùng pochmann method để hoán vị.
Nếu ở phần hoán vị cạnh M2 ở trạng thái sai. Thì sau khi hoán vị góc các bạn làm công thức này là xong
F2 U R2 U’ R’U’ RURURU’R U’ F2

M2/U2
Ta cũng hoán vị cạnh bằng M2.
Nếu sau khi hoán vị M2 ở trạng thái sai thì làm thêm M2 để thành đúng rồi làm thêm công thức này:
F2 M2U M2U M’U2 M2U2 M’U2 F2
Hoán vị góc ta dùng U2. Vì phương pháp của mình ít người biết cách dùng nên mình sẽ ghi rõ toàn bộ trường hợp hoán vị góc bằng U2.

Đây là 1 PLL nhưng mình ko bik chữ gì nên gọi đại là chữ X
R’U2R’U’ y R’F’ R2U’ R’U R’F RU’ F y’
Ta sẽ lấy viên URB làm chuẩn để hoán vị với các viên còn lại:
UFL : U2
FLU : U’- R’D’RD R’D’RD - U2 - D’R’DR D’R’DR - U
LUF : U’ - D’R’DR D’R’DR - U2 - R’D’RD R’D’RD - U
-------------------------------------------
URF : PLL CHỮ T
FRU : D’R’DR D’R’DR – PLL CHỮ T - R’D’RD R’D’RD
RFU : R’D’RD R’D’RD – PLL CHỮ T - D’R’DR D’R’DR
----------------------------------------
ULB : U2 - PLL X - U2
LBU : U2 R’D’RD R’D’RD – PLL X - D’R’DR D’R’DR U2
BUL : U2 D’R’DR D’R’DR – PLL X - R’D’RD R’D’RD U2
---------------------------------------
FLD : DLD’L’ U2 LDL’D’
LDF : LDL’ U2 LD’L’
DLF : LD2 LD’ LDL’ U2 LD’L’ DLD2L’
-------------------------------------------
FRD : D’ LDL’ U2 LD’L’ D
RDF : LD’L’ U2 LDL’
DRF : D’ LD2 LD’ LDL’ U2 LD’L’ DLD2L’ D
---------------------------------------------
LBD : D2 LD’L’ U2 LDL’ D2
BLD : D LDL’ U2 LD’L’ D’
DLB : D LD2 LD’ LDL’ U2 LD’L’ DLD2L’ D’

Nếu ở phần hoán vị cạnh M2 ở trường hợp sai, thì sau khi hoán vị góc, bạn phải xem U2 đang ở trạng thái sai hay đúng:
Nếu đúng thì là xong hết rồi
Nếu sai thì các bạn làm U2 1 lần nữa để trả mặt U về đúng rồi làm thêm PLL chữ N để hoán vị 2 viên cạnh UL-UR và 2 viên góc UFL-UBR.

Vì free-style công thức nhìu wa, mình không nhớ hết nổi nên không hybird phương pháp này.
Còn vì sao các bạn thấy đa số hoán vị cạnh mình chọn M2 trước, vì M2 dễ học, và số move ngắn nên mình chọn nó làm hoán vị cạnh.
Có nhìu bạn hỏi mình phương pháp T-perm làm sao, thật chất T-perm là trích xuất từ Pochmann method cộng thêm phần lật góc và lật cạnh của 3OP. Phương pháp T-perm mình học trước Pochmann, một phần cũng nhờ chị Tèo gợi ý qua cách đơn giản này và mình tìm hiểu thêm nên mới làm ra.

Và các bạn cũng đừng hỏi phương pháp này, phương pháp kia làm sao nha, vì cái này dành cho ai đã học qua 1 hoặc 2 phương pháp chứ không phải dành cho các mem bắt đầu học BLD

Chúc các bạn tìm ra được con đường phù hợp với mình
Có gì thắc mắc các bạn cứ add yahoo: minhtuyen909

empty1234
15-02-2012, 01:47 PM
cái PLL mà a k biết bên trên, là PLL chữ F :D[hr]


Đây là 1 PLL nhưng mình ko bik chữ gì nên gọi đại là chữ X
R’U2R’U’ y R’F’ R2U’ R’U R’F RU’ F y’

mrlonely
15-02-2012, 07:07 PM
Thanks e, xưa giờ làm PLL ko để ý chữ.....=D