PDA

View Full Version : HN, cần mua mấy thứvodka1102
27-02-2012, 12:08 PM
cần mua vài thứ sau, ai có pm hộ nhé
sđt : 01262 176165
ym : doihansuke103

3x3 : guhong trắng, C1, D1, D2, shengshou, c4u 1 đen trắng, anpha CC đen
# : 11x11, teraminx, edge only

thanks

vodka1102
03-03-2012, 03:52 PM
uuuuuuuupppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp