PDA

View Full Version : Chia sẻ finger trick 4x4 paritykieuphong
27-02-2012, 10:55 PM
Dưới đây là một số công thức và finger trick 4x4 parity mà mình đang dùng (học của Feliks):

Pair 2 cạnh cuối:
CT: Uw' R U R' F R' F' R Uw
http://www.youtube.com/watch?v=W_zhLw1qRgY

OLL parity:
CT: Rw U2 x Rw U2 Rw U2' Rw' U2 Lw U2 Rw' U2' Rw U2 Rw' U2' Rw'
http://www.youtube.com/watch?v=USIjuc8-Ero

PLL parity:
CT: Rw2 R'2 U2 Rw2 R'2 Uw2 Rw2 R'2 Uw2 U2
http://www.youtube.com/watch?v=K0zwQL6gxWY

9Ruik7
17-04-2012, 03:35 PM
Anh ơi giúp em với. Cái công thức này oll parity này: Rw U2 x Rw U2 Rw U2' Rw' U2 Lw U2 Rw' U2' Rw U2 Rw' U2' Rw' không làm parity cạnh của 5x5 được. Em thấy hình như thằng feliks nó làm parity oll 4x4 với parity cạnh 5x5 giống nhau. Tại cái công thức ny: Rw2 B2 U2 Lw2 U2 Rw2 U2 Rw2 U2 F2 RW F2 Lw' B2 Rw2 hắn có B với F nên khó FT hơn công thức trên. Anh coi lại giúp em cái công thức nào làm được cả 2 cái mà dễ FT nhé. Thanks anh!:smile::smile: Nếu câu hỏi của em hơi ngớ ngẩn thì anh thông cảm nhá. tại em mới chơi:sad:

gkhmpg
07-07-2012, 10:15 AM
Bây giờ mới biết với 4x4 thì Rw là 2 cục còn r là 1 cục trong =v= :chaymau:

littleboy1998
07-07-2012, 10:28 AM
Pic này từ kn nào mà bh mih mới thấy nhỷ:smile: