PDA

View Full Version : Shengshou 4x4 mod.nhnguyenloc
02-03-2012, 06:45 PM
Thấy anh cuibap đăng bài mod shengshou 5x5 em liền chạy qua youtube tìm xem shengshou 4x4 có mod ko và kết quả là

http://WWW.youtube.com/watch?v=FKDGsQZD5Wc
http://WWW.youtube.com/watch?v=vIQ6qSm0I1w&feature=results_video&playnext=1&list=PL7415C4280A6BFADA