PDA

View Full Version : [HN] Cần mua 1 cap zanchi đenhero_95
04-03-2012, 12:27 PM
Như tiêu đề, mìh cần gấp 1 cap zhanchi đen do cho bạn mượn nên mất :shot:. Mìh ở HN nên bạn nào có liên hệ vs mìh wa yh: superman081995.