PDA

View Full Version : Trg LMX + Bình Chánh thì vào đay giao lưu nhé ^^~Nobodyperfect
08-03-2012, 08:24 PM
Au học trường Lê Minh Xuân và có hứng thú với cubing vào vào đây ghi danh nhé :matrix: Giao lưu nào ! :smile:

phuchaodz
09-03-2012, 06:09 PM
Biết anh là ai ko nè :smile:
Edit cái...FiretrUCK:misdoubt:
Edit rồi đó
:chaymau:

Nobodyperfect
09-03-2012, 06:11 PM
ông cái .... post bài tử tế nhé , mai mốt có thể tao sẽ PR trong trường :matrix: , edit lại đê :shame:

Dcuber
17-05-2012, 07:05 PM
Upppppppppppppppppppppppppp :smile:

Dcuber
09-12-2012, 01:57 PM
uPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPP :w

Black_Kyo
25-12-2012, 10:01 PM
biết th nào đây không 2 chú
này thì hơn 30 ký tự