PDA

View Full Version : (HP) Đợt tuyển ad của Hội cube HP trên Facebookem_la_tan_binh
09-03-2012, 05:57 PM
Thông báo tuyển ad cho hpcc.yêu cầu:
-có tâm huyết vs page và cubing
-đảm bảo đk 1 tr0g các kĩ năng sau:speed cubing,mod cube,chơi 1 tay,giải bịt mắt
-có thể ol >2h/ngày
page chỉ tuyển 4 ad

Ai dùng Facebook thì add: Aventra Lambor hoặc Duc Hoang để biết thêm thông tin chi tiết.