PDA

View Full Version : Cục rubik lạErik_Nguyen
12-03-2012, 09:04 PM
_Ai biết tên nó và biết cách giải thì chỉ mình với nhé
:confuse::confuse:

genketsujin
12-03-2012, 09:27 PM
Nếu không nhầm thì đây là Fisher Cube. Còn nếu nhầm thì là 1 trong series Dayan Bermuda. =D
Cách giải: nếu là Fisher Cube thì giải theo 3x3, còn Bermuda thì youtube thôi :boss:

kaka_bs
12-03-2012, 09:39 PM
đây là fisher cube,cách giải (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Cach-choi-fisher-cube-chi-danh-cho-mem-da-bik-choi-cube-thong-dung)