PDA

View Full Version : cach xoay rubik 12 matv2kt95
14-03-2012, 11:47 AM
cho t hỏi cách quay cái rubik có 12 mặt,mỗi mặt là một hình thoi,mỗi hình thoi chia làm 4 phần như thế nào ạ?

genketsujin
14-03-2012, 01:30 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=SWnTIXKxW4g

v2kt95
15-03-2012, 06:52 PM
cho t hỏi các kí hjệu trên cục rubjk trên như tkế nào ạ?