PDA

View Full Version : BREAK CORE?minhung96
18-03-2012, 11:18 AM
BREAK rubik được 6 tháng core mòn luôn. CÓ nên thay không ?

hoàng nguyễn
18-03-2012, 11:25 AM
ý bạn nói tuôn core ấy hả? bạn đang xài cube nào thế

nhnguyenloc
18-03-2012, 12:24 PM
Ý bạn nói là core hay là viên center?

hvt041162
19-03-2012, 06:51 PM
bạn chơi có hay bị pop ko:chaymau: nếu có thì bạn nên thay core:smile: