PDA

View Full Version : HCM bán Dayan 4x4..T_Tmatmen
05-04-2012, 11:46 PM
:cry::cry: mình mua lại của 1 bạn khác, nhưng k hợp tay lắm, stick đã tróc, đã lau bụi mà sili rồi, màu đen...mình để lại với 160k nha T_T....( k có máy chụp hình, ae thông cảm nha ) :cry::cry: 01265 26 36 39

littleboy1998
06-04-2012, 07:12 AM
:cry::cry: mình mua lại của 1 bạn khác, nhưng k hợp tay lắm, stick đã tróc, đã lau bụi mà sili rồi...mình để lại với 160k nha T_T....( k có máy chụp hình, ae thông cảm nha ) :cry::cry: 01265 26 36 39


mầu gi ha ban

matmen
06-04-2012, 07:54 AM
mau đen bạn ơi :smile::smile::smile:.....

littleboy1998
06-04-2012, 10:58 PM
mau đen bạn ơi :smile::smile::smile:.....


Tưởng trắng mình định hốt