PDA

View Full Version : [Mùa giải 6] Kì 4 (16/4 -> 21/4)WarKing
16-04-2012, 11:20 AM
Kết quả [Mùa giải 6 - kì 3]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-6-Ki-3-9-4-14-4?pid=220778#pid220778)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.B2 L F2 L F2 D2 B2 U2 R' B2 R2 U F R D' F R2 B' F' D' U'
2.B2 L2 U' R2 U2 R2 B2 L2 R2 D2 F2 L' F' U' F U' L2 B D L' U'
3. R2 D2 L' U2 B2 L2 F2 L U2 R B' L' R D' L' U' R' B2 R F' R2
4.R2 B2 D2 B' R2 B2 D2 B U2 F' L2 B L D U F2 R' F D' U' F2
5.D' L2 B2 L2 U2 F2 D' L2 D' L F' U R' D2 L B D U' F2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. U F' R' U2 R' U F2 R2 U2
2. F' U F' R' U R2 F2 R' U R2
3. R2 F' U R2 F' U F' R2 F2
4. U' F R2 U2 F2 R' U F U2
5. F' R' U2 F R U2 R F' R'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.F2 U2 L R2 D2 U2 F2 L' F2 R' B' D R D2 F2 D U2 B R' F'
2.L' F2 U2 R D2 L' R2 F' L' R2 D B' L2 R U L' F' D R'
3.U2 R2 D U2 L2 R2 F2 D' R2 B L D F' U' L2 F' D R F2 U'
4.F' L2 B' F2 R2 D2 F D2 U2 F2 L' B2 U2 L' B2 U B' R2 D' L' B2
5.R' D2 F2 R2 F2 R' U2 F2 R F2 R' B' D' U' B2 L B' D' B' F R'


- Speed 4x4: 3 scramble


1. Rw' Fw2 Uw' U' F Uw2 Fw2 Rw2 D2 B F2 Rw' B Fw2 Rw2 Uw' L2 U2 L' B Uw L' Rw' Fw2 R2 Uw' Fw L R2 Uw2 U F2 L' Fw' D U Rw U Rw2 R'

2. B R Uw' U L' F2 L' D2 L' Rw' B2 D' L' Rw2 U L2 R2 B' Rw2 Uw R' D2 U L U2 L Rw R2 Fw L Uw' U' L B' F' Uw2 F R2 D U2

3.Uw' R' Fw' R' B2 D' U2 L2 R2 Uw' F L2 Rw B2 D2 Fw2 Uw' U' R' B2 U L2 Rw U F' D' U2 Rw' Fw2 Uw U' F2 Rw2 Uw' U' B2 F' Rw B' U2


- Speed 5x5: 3 scramble


1. L Uw2 Lw' D' B Fw' D2 Dw2 U2 Lw2 Uw Bw' Fw2 D2 Dw2 R' Fw Dw' Uw2 L' D' Dw Uw B D Lw2 D R' Uw' L R' Dw2 Uw' L B Rw D2 Uw2 R2 U2 Rw R2 Dw2 Uw B Uw' Rw2 U' F' Dw Bw D' Lw2 R2 D L R' Bw2 F2 D2

2. B2 Rw' B' D' B' Bw F' Rw B Fw' F2 Rw Bw' L F2 D' R' B2 Fw2 Lw R' B R2 B' Fw' Lw2 Rw2 Dw2 L' Rw R2 B2 Lw B Bw2 Rw B' D' Uw2 Rw R D Uw2 Fw F Lw2 D2 Bw2 F' L2 R' D2 Uw' L2 D' Lw' Uw Lw2 Rw D'

3. Bw2 U' Lw U' R D Dw' B2 Fw L' R' Fw Lw2 B2 R' D2 Dw' B2 F' U' Bw' R Fw2 Uw R2 D' Dw2 Lw' R' D' Dw2 Fw2 D Rw' B Bw2 F2 Dw2 Uw R' Uw' Fw' F Lw' Dw F2 Dw Fw' R Fw' U Fw2 Dw' Rw' Dw' Uw U Lw Rw U- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. B' R' B' L' U L' B l r' u'
2. L U L R L' U B' R r' u
3. U R' L B R L R' L l u'- OH 3x3: 3 scramble


1.D' R2 B2 D2 F2 D' U2 R2 U2 R2 F2 L' D' R' D2 F' D R2 D2 L' F
2.B2 F' U2 L2 B R2 F' U2 L2 D2 F2 U' L2 D' R' B2 R D2 F L D2
3.D2 B2 U2 R2 D2 F L2 F' U2 B' D2 R' F2 L' D U' L F D2 R2 F


- BLD 3x3: 3 scramble


1.B2 U2 B D2 U2 F' R2 U2 F L2 B L' U L' B2 L2 R F L2 U R'
2.D2 L F2 L D2 U2 L' F2 D2 B2 L2 B R' U' F D' U' L' R' D2 U
3.D2 B' U2 F' R2 F' U2 F U2 F L' U' B' L' F L2 F U2 L' B' F'
Kết quả


http://nl8.upanh.com/b5.s27.d1/38de63ca86693a6bb3cdba5deba4b5e6_43761538.1.bmp

http://nl1.upanh.com/b2.s26.d2/37f3982673243c4644f3f9bfb8aab751_43761541.2.bmp


http://nl7.upanh.com/b1.s13.d5/4c7b2cdce145664dacd662c246b799d2_43761547.3.bmp

khanhcntt
16-04-2012, 03:42 PM
Tên nick 4rum: khanhcntt
Thể loại: speed 3x3
Thời gian:38.47 42.78 34.35 44.47 41.16
Lời bình:Thành tích thất thường quá

viplameo
17-04-2012, 05:26 PM
tên 4rum: vịplameo
thể loại: speed 3x3
thời gian: 32.11 30.61 35.00 31.70 34.47
lời bình: chán, sẽ tập luyện tiếp khi thi học kì xong.

ndnghia1996
17-04-2012, 08:48 PM
Tên nick forum : ndnghia1996
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 27.62 33.36 30.28 30.56 36.23
lời bình : vẫn còn gà, look F2l chậm quá

jakenguyen1
18-04-2012, 02:54 PM
Tên nick forum : JakeNguyen
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 18.49 17.94 17.92 19.31 17.59
lời bình : mới ngủ dậy làm phát:plaster::plaster::plaster::plaster:

tonytn
18-04-2012, 05:51 PM
Tên nick 4rum: tonytn
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 17.97 19.11 18.47 19.42 17.56
Lời bình: FT gà:cry:

tuanvypro96
18-04-2012, 09:15 PM
nick forum: tuanvypro96
Thể loại: speed 3x3
Thành tích: 38.16; 40.01; 43.07; 37.22; 45.58.
Lời bình: Look behind. :plaster::plaster::plaster::plaster::plaster:

P/s: Tab là được rồi, ko cần phải chấm phẩy đâu nhé bạn. Thân !

trieuvy.nguyen@yahoo.com
18-04-2012, 10:35 PM
Nick 4rum: trieuvy.nguyen@yahoo.com
Thể loại: speed 4x4
Thời gian:1:53.14 2:36.03 1:55.20
Bình luận: look tệ wa

Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 25.24 24.68 26.35 22.08 23.79
Bình luận: finger trick tạm ổn nhưng look kém

mr_apao
19-04-2012, 12:26 AM
tên 4rum: mr_apao
thể loại: speed 3x3
thời gian: 23.43 20.46 16.80 19.65 19.77
lời bình: lâu lắm rồi mới thi đấu :))) thành tích xấu đi trông thấy:smile::plaster: may mà vẫn sub 20

gadget91
19-04-2012, 05:40 PM
Tên nick 4rum: gadget91
Thể loại: speed 4x4x4
Thời gian: 56.54 56.32 52.87
Lời bình: ft hơi bất ổn

Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 14.89 15.67 15.73 15.31 15.50
Bình luận: vẫn là ft

Thể loại: OH 3x3x3
Thời gian: 25.15 27.56 20.23
Bình luận: dùng guhong ver2 nên miễn bình luận ^^

Im_YourDaddy
19-04-2012, 06:29 PM
Tên nick 4rum: Im_YourDaddy
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 13.13 17.18 14.15 15.63 16.38
Bình luận: Miễn bình luận

Thể loại: OH 3x3x3
Thời gian: 27.56 27.60 25.36
Bình luận: dùng a5 thấy OH ko hợp lắm

yuugami
20-04-2012, 05:47 PM
Tên nick 4rum:yuugami9x
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 24.16 30.70 20.42 25.31 21.56
Bình luận: Dính phát 30s đau kinh (:|

kaka_bs
21-04-2012, 10:27 PM
Nick: kaka_bs
4x4 speed
68.41 69.63 77.06
ko tốt lắm

Storm95
21-04-2012, 10:45 PM
Tên nick trên forum: Storm95
Thể loại thi đấu: Speed 4x4
Thời gian: 01:20.14 01:17.11 01:35.70
Lời bình: Look ahead còn kém.

Thể loại thi đấu: Speed 3x3
Thời gian:19.43 19.20 21.13 18.19 19.54
Lời bình: sa sút sau 1 tháng nghỉ cubing