PDA

View Full Version : [Mùa giải 7] Kì 1 (23/4 -> 28/4)WarKing
22-04-2012, 01:26 PM
Kết quả [Mùa giải 6 - kì 4]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-6-Ki-4-16-4-21-4?pid=221291#pid221291)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 U' L2 B2 L2 B2 U' L2 U R2 B D L' D2 F D' F2 R' U L' B2

2.B2 L2 D B2 R2 U B2 D' R2 D U L' R' U' F D B R U L' D

3.U L2 R2 B2 L2 R2 U' L2 D U L U' R2 U' F' R' U L' D2 L'

4.B' F' L2 U2 B' L2 R2 D2 B' R2 U L U F2 R D U2 F U F'

5.L2 U2 R2 D' F2 D' F2 U' F2 U B2 U' L' D2 R B' D F R D2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. F2 R2 U F' U F' R' F U

2. U F' R2 F' R2 F U F2 U2

3. F2 R' U F' R2 F' R2 F R

4. F R2 U' R' U2 R' F2 R' U' R'

5. R2 F2 R F' U R U2 F' R U


- Speed 3x3: 5 scramble


1.B2 R2 U2 F2 U2 R2 B D2 L2 D2 F U2 L' B2 D' R F L2 U2 L R2

2.B2 L2 F2 R2 D B2 L2 D R2 F2 U2 R2 B' U' L U2 F R2 B' L D'

3.F R2 F' L2 R2 B L2 D2 B L U B' L' F2 R F D U F' L' B'

4.B2 L2 F2 D L2 B2 D2 L2 F2 D U B U B' F' L D2 F L U R2

5. B2 R D2 L' U2 L U2 R2 U2 R' D U' R B R2 F L2 B' U' B' R


- Speed 4x4: 3 scramble


1. L2 Rw2 R2 U' B2 Fw2 F2 L' R2 F R B Fw2 D2 Fw' R' B' F Rw2 R B' F2 Uw2 L2 Rw B Uw L2 R2 F2 L2 Fw F2 R2 B' L F R2 Fw' L2

2. Rw2 R F D Uw' B' Uw2 L2 B' L D L Rw' R U' Rw2 Fw' R U2 B' Fw2 F' Uw Fw2 F' D B F Uw F' L Fw' R2 Fw' Uw B2 Fw L2 R2 U

3.D2 L' F R D2 R D L D' Uw2 L2 Fw2 Rw' B' U2 B2 Rw' F' D B2 Uw' U' R2 Fw2 D2 U' R F U' Rw' D' Uw' Rw Uw' Fw2 L B Fw' F' R


- Speed 5x5: 3 scramble


1. L' Rw2 F L' Lw Dw2 Fw2 F2 U2 Lw' B2 F2 U2 Bw U2 R2 Fw' Uw L' Lw' Uw Fw F2 L' Lw' Dw Uw' R Dw U Lw2 F Lw Fw Rw' Uw2 R' D2 Dw' Uw' F D2 Dw Uw' L2 Uw U2 Rw' R' D B Bw' Lw' U B2 Bw2 Dw Uw' B' Fw2

2. Bw' L' Lw' R' U F' Dw Uw B' Fw D U L Lw2 R2 Bw' F2 R' F2 R2 F2 L2 B' Fw2 Uw2 F R2 D L' Lw R' Fw Dw' R' Uw L2 D' R Uw U' R2 Dw Fw Lw' Bw2 Dw U' Rw' B2 L' Lw2 R F2 Dw Uw' U' B2 Fw2 U' B

3. L' D U Fw' R' B' Rw2 B2 R2 Bw2 Uw' Bw2 D' Dw Lw' R2 Bw L' Dw2 U Rw Dw2 L' Bw2 R' Dw2 Lw Bw Fw F L U' F U' F D L Uw' F L' F2 L Rw' Uw' B' Bw2 Uw B' Bw Fw2 F D' Fw Dw2 Uw2 B2 Rw' Uw' B' D- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. R' U R U B R' U r b

2. R L' B L' B R U L' u'

3. R U' B' L U R' B' L' r' b' u- OH 3x3: 3 scramble


1.D2 B2 L2 B2 R2 F' U2 F2 R2 F' U' R F D' B D L' U B2 R' U'

2.R2 B2 U R2 D2 F2 D' L2 U' L2 B2 L2 B D U B L' B R' B' D'

3.D2 U2 R F2 R F2 R B2 U2 L B2 U B U L B2 U' B F' D L2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 D2 B2 D L2 U F2 R2 B2 F2 U R B' D' R2 D' B' F' D2 L' D'

2.B2 U2 L2 F' D2 R2 B F2 R2 B L R2 U' L2 B L2 U' R' D' U B

3.U2 B2 R2 B2 L D2 U2 R2 B2 L' D2 L F2 D' F' D' F' L2 R2 F2 R

legend260
22-04-2012, 01:46 PM
Nick forum: legend260
Thể loại thi đấu: Speed 2x2
Thời gian: 5.13 6.75 5.44 5.40 7.41

Thể loại thi đấu: Speed 3x3
Thời gian: 13.80 13.44 12.53 12.28 14.61

Thể loại thi đấu: Speed 4x4
Thời gian: 1:04.66 1:01.18 1:05.50

Lời bình: Ngại không muốn speed 55 :hihi::hihi:

viplameo
22-04-2012, 04:05 PM
nick: viplameo
thể loại: speed 3x3
thời gian: 35.52 32.39 30.22 38.14 46.64
lời bình: hôm nay thi đấu hơi kém, sẽ tích cực luyện khi thi xong. Mong TĐHT sẽ luôn có số người tham gia là 2 con số (mùa 6 kì 3+4).

tuanvypro96
22-04-2012, 10:35 PM
nick forum: tuanvypro96
Thể loại: speed 3x3
Thành tích: 39.77 36.15 38.38 38.48 36.18
Lời bình: Đã sub 40s=D=D=D

empty1234
23-04-2012, 06:47 PM
nick: empty1234
thể loại: speed 3x3
thời gian: 13.06 14.11 11.35 10.14 12.81
lời bình: làm tí cho xôm :D

lkhphuc
23-04-2012, 09:11 PM
Tên nick forum: lkhphuc
thể loại: speed 3x3x3
thời gian: 33.80 41.70 36.33 41.54 46.04
lời bình: tay nghề càng ngày càng giảm:hell_boy::hell_boy::hell_boy:

trieuvy.nguyen@yahoo.com
23-04-2012, 09:14 PM
Nick forum: trieuvy.nguyen@yahoo.com
Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 21.86 19.68 25.43 20.10 30.23

Thể loại: speed 4x4
Thời gian:1:47.65 2:22.88 2:10.15

Lời bình: hôm nay làm nhầm công thữ nhiều wa :cry:

ndnghia1996
24-04-2012, 09:51 PM
Nick foum: ndnghia1996
thể loại: speed 3x3x3
thời gian: 26.23 37.35 28.24 32.13 35.87
lời bình : mấy phát cùi quá=D

cuber25111999
24-04-2012, 10:07 PM
tên nick :cuber25111999
thể loại :speed 3x3
thời gian :41.71 49.91 32.73 40.48 32.38
lời bình : thành tích hơi cùi ,thất thường :d

gadget91
24-04-2012, 10:57 PM
Tên nick 4rum: gadget91

Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 15.73 10.82 13.50 12.94 12.98
Bình luận: C4 khô sili ^^ ft,look tạm !

Thể loại: OH 3x3x3
Thời gian: 22.07 26.84 19.66
Bình luận: lần đầu sub 20 OH \m/ happy :x

hgly
25-04-2012, 12:22 PM
Tên nick: hgly

Thể loại: 3x3x3 Match the scrambles
Thời gian: 5.58 6.72 6.22 5.31 7.09

Thể loại: Speed 3x3x3
Thời gian: 12.56 12.77 12.24 12.05 11.90

vam_nnt
26-04-2012, 07:21 PM
Thể loại: 3x3x3 Match the scrambles
Thời gian: 5.80 5.56 4.91 5.27 5.38

Thể loại: 2x2
Thời gian: 4.70 6.22 5.05 7.70 6.80

Thể loại: 3x3
Thời gian: 13.53 11.06 11.11 12.11 13.12

Thể loại: 4x4
Thời gian: 61.20 48.19 55.89

Thể loại: 5x5
Thời gian: 92.55 106.33 98.73

Thể loại: pyra
Thời gian: 8.92 12.05 9.30

Thể loại: OH
Thời gian: 26.06 24.91 26.02