PDA

View Full Version : Giúp em vấn đề tầng 3 rubik 4x4!!bodyfuller
22-04-2012, 03:02 PM
Ở tầng 3 rubik 4x4 em xếp theo cách truyền thống đến chữ thập luôn có 2 viên( 1 viên trong 3x3) bị lệnh màu! Em hay bị trường hợp này nhất, khi xoay được khi lại không nhưng thường là không! Còn có khi 2 viên lệch màu với 2 góc lệch nữa! Trong 3x3 3m chưa từng bị lỗi này!

http://i937.photobucket.com/albums/ad212/bodyfuller/IMG_0703.jpg

hachanuy1
22-04-2012, 03:04 PM
http://rubikvietnam.com/forum/Thread-HUONG-DAN-CO-BAN-NHAP-MON-4X4X4-DANH-CHO-NEWBIE

cái này là bị dình parity trong 4x4, bạn vào link mình đưa có chỉ cách giải

littleboy1998
22-04-2012, 06:05 PM
Ở tầng 3 rubik 4x4 em xếp theo cách truyền thống đến chữ thập luôn có 2 viên( 1 viên trong 3x3) bị lệnh màu! Em hay bị trường hợp này nhất, khi xoay được khi lại không nhưng thường là không! Còn có khi 2 viên lệch màu với 2 góc lệch nữa! Trong 3x3 3m chưa từng bị lỗi này!

http://i937.photobucket.com/albums/ad212/bodyfuller/IMG_0703.jpg


Cách xoay của 4x4 khác với 33 bạn nhé. Vào cái của bạn trên để hiểu thêm. Or dùng ct này
r2 B r' U2 r' U2 x U2 r' U2 r U2 r' U2 r2 U2

Leu Tho Tung
22-04-2012, 06:06 PM
Ở tầng 3 rubik 4x4 em xếp theo cách truyền thống đến chữ thập luôn có 2 viên( 1 viên trong 3x3) bị lệnh màu! Em hay bị trường hợp này nhất, khi xoay được khi lại không nhưng thường là không! Còn có khi 2 viên lệch màu với 2 góc lệch nữa! Trong 3x3 3m chưa từng bị lỗi này!

http://i937.photobucket.com/albums/ad212/bodyfuller/IMG_0703.jpg


Cách xoay của 4x4 khác với 33 bạn nhé. Vào cái của bạn trên để hiểu thêm


Thì cũng phải biết chơi 33 mới chơi được 44 chứ :go:

littleboy1998
22-04-2012, 06:15 PM
Ở tầng 3 rubik 4x4 em xếp theo cách truyền thống đến chữ thập luôn có 2 viên( 1 viên trong 3x3) bị lệnh màu! Em hay bị trường hợp này nhất, khi xoay được khi lại không nhưng thường là không! Còn có khi 2 viên lệch màu với 2 góc lệch nữa! Trong 3x3 3m chưa từng bị lỗi này!

http://i937.photobucket.com/albums/ad212/bodyfuller/IMG_0703.jpg


Cách xoay của 4x4 khác với 33 bạn nhé. Vào cái của bạn trên để hiểu thêm


Thì cũng phải biết chơi 33 mới chơi được 44 chứ :go:


Cái đoạn đó nó khác 33 ông ơi. Tồi nòi đến cái hình chứ nói toàn bộ đâu