PDA

View Full Version : Cần xin vài công thức cho một số trường hợptonytn
04-05-2012, 11:57 PM
Như tiêu đề, mình muốn xin m.n 1 số công thức cho vài trường hợp mình chưa chọn được công thức ưng ý nhất:shot::shot::shot:. Tiêu chí là CT dễ FT và ít phải xoay cube nhé. Mong m.n giúp đỡ.Tks:smile:

I.F2L
1.http://nl3.upanh.com/b2.s27.d2/246f9ac4effaf4cd0aaf7d131c16f2d6_44308793.210a.jpg (http://www.upanh.com/210a_upanh/v/brqb8hdzdbb.htm)
2.http://nl5.upanh.com/b3.s27.d1/53d2de4f429f3c58520ae390543263ac_44309005.106a.jpg (http://www.upanh.com/106a_upanh/v/6rqdfh3z2yh.htm)
II..OLL
1.http://nl7.upanh.com/b1.s26.d1/ef54e823158013cd39842bf01271ecbe_44308617.oll21.jp g (http://www.upanh.com/oll21_upanh/v/drqabh0z9nm.htm)
2.http://nl2.upanh.com/b4.s27.d1/edfef75d2588d1ca90c067e16335927e_44308612.oll16.jp g (http://www.upanh.com/oll16_upanh/v/erq6chfz9nn.htm)

boyhtc
05-05-2012, 12:54 AM
I.F2L
1.http://nl3.upanh.com/b2.s27.d2/246f9ac4effaf4cd0aaf7d131c16f2d6_44308793.210a.jpg y' U2 R2 U2 (R U R' U) R2

2.http://nl5.upanh.com/b3.s27.d1/53d2de4f429f3c58520ae390543263ac_44309005.106a.jpg U F' U' F U' (R U R')
II..OLL
http://i799.photobucket.com/albums/yy276/wochuy91/oll.png