PDA

View Full Version : Cho mình xin hướng dẫn 2 trường hợp cạnh cuối cùng 7x7x7matmen
05-05-2012, 09:35 PM
cạnh cuối 7x7 có 2 trường hợp....ai biết xin chỉ giáo nhen :smile::smile::smile:

p0ywave
05-05-2012, 09:45 PM
http://WWW.youtube.com/watch?v=uis6NNQO1uc

Và tự mò từ kinh nghiệm giải 4x4 và 5x5

empty1234
05-05-2012, 09:45 PM
cạnh cuối 7x7 có 2 trường hợp....ai biết xin chỉ giáo nhen :smile::smile::smile:


làm parity như 5x5. (parity OLL 4x4, bạn tự ngẫm nhé)